Lituanistinis šriftas Palemonas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lituanistinis šriftas Palemonas
Alternative Title:
Lithuanistic Font Palemonas
Publication Data:
Vilnius : Tautinių bendrijų namai, 2005.
Pages:
303 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Pratarmė — Palemono kūrimo principai ir metodika: Priežastys ir motyvai; Ženklų inventorius; Kodavimas; Šrifto estetika; Kaip taikyti Palemoną — Kombinaciniai ženklai — Modifikaciniai ir kiti ženklai — Kirčiuotos bendrinės lietuvių kalbos raidės — Lituanistiniai rašmenys: Rašmenų šeimos samprat; Variantų pateikimo tvarka; Variantų išdėstymas; Pavadinimai; Rašmenų rinkiniai — Ženklų išklotinės: Kombinacinių ženklų išklotinė; Modifikacinių ženklų išklotinė; Kitų ženklų išklotinė; Lituanistinių rašmenų išklotinė; Tarptautinės fonetinės transkripcijos ženklų (IPA) išklotinė; Graikų abėcėlės išklotinė; Kirilikos išklotinė — Palemonas, a computer font for Lithuanian philology (Summary) — Literatūra.
Keywords:
LT
Rašyba. Skyryba. Ortografija / Spelling. Punctation. Orthography.
Summary / Abstract:

LTKnygoje aprašomas kompiuterinis šriftas, skirtas lituanistikos mokslui, – Palemonas. Šriftas sukurtas atsižvelgiant į baltistų ir indoeuropeistų poreikius, į Palemoną įtraukta graikiška abėcėlė, kirilika, lietuviškos kirčiuotos raidės. Knygoje apibūdinami pagrindiniai naujojo šrifto kūrimo motyvai, rašmenų sandaros ir kodavimo principai, taikymo būdai ir galimybės. Atskirai pateikiami kombinaciniai diakritiniai ženklai, modifikaciniai ir kiti ženklai, kirčiuotos bendrinės lietuvių kalbos raidės, lituanistinių rašmenų aprašas. Knygos gale pridedamos lituanistinių, tarptautinės fonetinės transkripcijos (IPA), graikiškų, kirilikos ir kitų ženklų išklotinės.

ENThe book describes Palemonas—computer font for Lithuanistic science. The font was designed considering the needs of Baltic and Indo-European specialists; Palemonas has the Greek alphabet, Cyrillic alphabet, and Lithuanian accentuated letters. The book defines the key motives for development of the new font, character formation and codification principles, application methods, and possibilities. Combinative diacritic symbols, modification and other symbols, accentuated standard Lithuanian language letters, and description of Lithuanistic characters. At the end of the book, Lithuanistic, international phonetic transcription (IPA), Greek, Cyrillic, and other symbol sets are provided.

ISBN:
9955546220
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1978
Updated:
2020-10-01 18:22:25
Metrics:
Views: 82
Export: