Lituanistinis šriftas Palemonas

RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisKnyga / Book
KalbaLietuvių kalba / Lithuanian
AntraštėLituanistinis šriftas Palemonas
Kita antraštėLithuanistic Font Palemonas
Autoriai
PaskelbtaVilnius : Tautinių bendrijų namai, 2005
Puslapiai303 p.
PastabosBibliografija.
TurinysPratarmė — Palemono kūrimo principai ir metodika: Priežastys ir motyvai; Ženklų inventorius; Kodavimas; Šrifto estetika; Kaip taikyti Palemoną — Kombinaciniai ženklai — Modifikaciniai ir kiti ženklai — Kirčiuotos bendrinės lietuvių kalbos raidės — Lituanistiniai rašmenys: Rašmenų šeimos samprat; Variantų pateikimo tvarka; Variantų išdėstymas; Pavadinimai; Rašmenų rinkiniai — Ženklų išklotinės: Kombinacinių ženklų išklotinė; Modifikacinių ženklų išklotinė; Kitų ženklų išklotinė; Lituanistinių rašmenų išklotinė; Tarptautinės fonetinės transkripcijos ženklų (IPA) išklotinė; Graikų abėcėlės išklotinė; Kirilikos išklotinė — Palemonas, a computer font for Lithuanian philology (Summary) — Literatūra.
Santrauka / Anotacija

LTKnygoje aprašomas kompiuterinis šriftas, skirtas lituanistikos mokslui, – Palemonas. Šriftas sukurtas atsižvelgiant į baltistų ir indoeuropeistų poreikius, į Palemoną įtraukta graikiška abėcėlė, kirilika, lietuviškos kirčiuotos raidės. Knygoje apibūdinami pagrindiniai naujojo šrifto kūrimo motyvai, rašmenų sandaros ir kodavimo principai, taikymo būdai ir galimybės. Atskirai pateikiami kombinaciniai diakritiniai ženklai, modifikaciniai ir kiti ženklai, kirčiuotos bendrinės lietuvių kalbos raidės, lituanistinių rašmenų aprašas. Knygos gale pridedamos lituanistinių, tarptautinės fonetinės transkripcijos (IPA), graikiškų, kirilikos ir kitų ženklų išklotinės

ENThe book describes Palemonas—computer font for Lithuanistic science. The font was designed considering the needs of Baltic and Indo-European specialists; Palemonas has the Greek alphabet, Cyrillic alphabet, and Lithuanian accentuated letters. The book defines the key motives for development of the new font, character formation and codification principles, application methods, and possibilities. Combinative diacritic symbols, modification and other symbols, accentuated standard Lithuanian language letters, and description of Lithuanistic characters. At the end of the book, Lithuanistic, international phonetic transcription (IPA), Greek, Cyrillic, and other symbol sets are provided.

ISBN9955546220
Mokslo sritisKalbotyra / Linguistics
Susijusios publikacijos
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/1978
Atnaujinta2020-10-01 18:22:25
Metrika Peržiūros: 12