Bendrinės lietuvių ir latvių kalbos kirčiuotų ilgųjų monoftongų kiekybiniai ir kokybiniai skirtumai ir bendrybės

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Bendrinės lietuvių ir latvių kalbos kirčiuotų ilgųjų monoftongų kiekybiniai ir kokybiniai skirtumai ir bendrybės
Alternative Title:
  • Qualitatyve and quantitatyve difference and affinity of the accented monophthongs in modern Latvian and Lithuanian
  • Uzvērto patskaņu kvalitatīvā un kvantitatīvā atšķirība un līdzība mūsdienu latviešu valodā
In the Journal:
Baltu filoloģija. 2004, t. 13, Nr. 2, p. 51-69
Keywords:
LT
Latvija (Latvia); Lietuva (Lithuania); Kalbos garsai. Abėcėlė / Speech sounds. Alphabet; Latvių kalba / Latvian language.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aprašomos instrumentiniu metodu ištirtos lietuvių ir latvių kalbų kirčiuoto balsyno akustinės savybės bei šių kalbų priegaidės. Darbe siekiama atskleisti, kuo skiriasi lietuvių ir latvių kalbų balsynas ir priegaidės, dėl to analizuojami lietuvių ir latvių kalbų kirčiuotų ilgųjų ir trumpųjų balsių akustiniai požymiai. Nustatyta, kad lietuvių bendrinės kalbos ilgieji ir trumpieji kirčiuoti balsiai skiriasi trukme, pagrindinio tono diapazonu. Be to, lietuvių balsių akustiniai požymiai yra susiję su artikuliaciniu pakilimu ir kad cirkumfleksiniai bei akūtiniai balsiai akustiniais požymiais nesiskiria. Dabartinės bendrinės latvių kalbos ilgieji bei trumpieji balsiai skiriasi ir trukme. O pikine pagrindinio tono reikšme akūtiniai ir laužtiniai nuo trumpųjų skiriasi nežymiai. Pagal intensyvumą ilgieji nuo trumpųjų balsių skiriasi diapazonu. Cirkumfleksiniai nuo trumpųjų balsių skiriasi nežymiai. Iš analizės matyti, kad latvių bendrinės kalbos ilgųjų ir trumpųjų balsių akustiniai požymiai paklūsta universaliems savaiminės prozodijos dėsniams. Remiantis tyrimų rezultatais nustatyta, kad latvių kalbos ilgieji balsiai ilgesni už lietuvių ilguosius balsius; latvių kalbos ilgųjų balsių tono diapazonai platesni negu lietuvių kalbos ilgųjų balsių. Šių kalbų ilgieji balsiai skiriasi ir pagrindinio tono lygiu. Lietuvių ir latvių kalbų trumpieji kirčiuoti balsiai skiriasi pagrindinio tono diapazonu. Kokybiniai abiejų kalbų trumpųjų balsių skirtumai susiję su liežuvio pakilimu ir eile. Lietuvių ir latvių kalbų priegaidės taip pat skiriasi: trukme, pagrindiniu tonu ir intensyvumu.Reikšminiai žodžiai: Lietuvių kalbos balsiai; Latvių kalbos balsiai; Akustiniai požymiai; Instrumentinis tyrimas.

ENThis article describes and compares accented monophthongs of the Lithuanian and Latvian vowels. The analysis of the spectrograms was based on the description and investigation of the following attributes of the monophthongs: duration and fundamental formants. The material was analysed and it was proved that vowels differ in qualitative and quantitative characteristics. Lithuanian and Latvian vowels differ in duration: Latvian long vowels (absolute 300 ms, relative 0.37) are longer than Lithuanian long vowels (absolute 242 ms, relative 0.35). Lithuanian and Latvian vowels also differ in quality: the tongue’s rise and row. Lithuanian high rise and middle rise vowels [i˙], [u˙], [e˙], [o˙] of the tongue’s rise are higher than Latvian high and middle rise vowels [i˙], [u˙], [e˙], [o˙]. Low rise Lithuanian vowels [e˙], [a˙] are lower rise than low rise Latvian vowels [æ˙], [a˙]. The second formant’s facts show that Latvian vowel [i˙] is more fronted vowel that Lithuanian vowel [i˙]. The Lithuanian vowel [u˙] is not as front as Latvian vowel [u˙]; the vowels and do not differ very widely. Lithuanian vowels and Latvian [æ˙], [a˙] differ by the tongue’s row quite widely – Lithuanian vowels are more fronted. [From the publication]

ISSN:
1691-0036
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/267
Updated:
2021-03-01 08:45:10
Metrics:
Views: 47    Downloads: 1
Export: