Rytų aukštaičių vilniškių mišriųjų dvigarsių [il], [ir], [ul], [ur] priegaidės : audicinis tyrimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Rytų aukštaičių vilniškių mišriųjų dvigarsių [il], [ir], [ul], [ur] priegaidės: audicinis tyrimas
In the Journal:
Baltistica. 2013, t. 48, Nr. 1, p. 37-55
Keywords:
LT
Rytų aukštaičiai vilniškiai; Mišrieji dvigarsiai; Kirčiavimas.
EN
Dialects; Accentuation.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje tiriamos keturių vilniškių punktų – Adutiškio, Svirkų, Vidutinės ir Sarių – mišriųjų dvigarsių [i], [u] + R priegaidės . Statistiniai eksperimento rezultatai rodo, kad didžiojoje dalyje ištirtų minimaliųjų porų (63 proc.) akūto ir cirkumflekso priegaides sieja aiški fonologinė opozicija – teisingi atsakymai (67 proc.) viršija atsitiktinio spėliojimo ribą. Kai kuriais atvejais (31proc.) galima kalbėti apie uždarųjų mišriųjų dvigarsių priegaidžių „pusiau fonologinę“ opoziciją, nes teisingi atsakymai svyruoja ties 50–67 proc. intervalu ir rodo tam tikrą auditorių abejonę. Atskiruose vilniškių punktuose mišriųjų dvigarsių priegaidžių atpažinimas gali svyruoti: 79–80 proc. teisingų atsakymų Adutiškyje, Sariuose, 73 proc. – Svirkose, 63 proc. – Vidutinėje. Vidutinės rezultatams galėjo daryti įtaką auditoriai iš mišrių šeimų, nerealizuojantys priegaidžių opozicijos ir savo kalboje. Mišriųjų dvigarsių priegaides vilniškiai skiria geriau nei monoftongų (74 proc. ir 68 proc. teisingų atsakymų). Priegaidžių distinktyvinis ryškumas tirtuose punktuose sutampa: tiek mišriųjų dvigarsių, tiek monoftongų priegaidės geriausiai skiriamos Adutiškyje, prasčiausiai – Vidutinėje. Tolesnių tyrimų hipotezėmis gali tapti tyrimo metu išryškėjusios tendencijos: priešakinių dvigarsių [i] + R priegaidės skiriamos geriau nei užpakalinių [u] + R; tais atvejais, kai užfiksuotas priegaidžių opozicijos nebuvimas ar „pusiau fonologinė“ opozicija, dvigarsių [i], [u] + R priegaidė traktuotina ne kaip kirčiuoto balsio ir priebalsio junginys , o veikiau kaip cirkumfleksinis dvigarsis.

ISSN:
0132-6503; 2345-0045
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/51143
Updated:
2018-12-17 13:36:37
Metrics:
Views: 83    Downloads: 1
Export: