Marijampolės šnektos dvibalsių priegaidės: pagrindinio tono ir intensyvumo požymiai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Marijampolės šnektos dvibalsių priegaidės: pagrindinio tono ir intensyvumo požymiai
Alternative Title:
Syllable accents of diphthongs in Marijampolė sub-dialect: the features of pitch and intensity
In the Journal:
Lituanistica. 2013, Nr. 1, p. 34-42
Keywords:
LT
Marijampolė; Prienai; Šakiai; Lietuva (Lithuania); Tarmės. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aprašomi Marijampolės šnektos dvibalsių priegaidžių eksperimentinio tyrimo rezultatai. Eksperimentiniu būdu analizuoti akūtinių ir cirkumfleksinių dvibalsių pagrindinio tono ir intensyvumo požymiai. Gautieji rezultatai lyginami su kitų vakarų aukštaičių kauniškių šnektų – Šakių ir Prienų – analogiškais tyrimais. Eksperimentinis tyrimas rodo, kad pagrindinio tono požymius galima laikyti iš dalies reikšmingais marijampoliškių dvibalsių priegaidžių diferenciacijai. Nustatyta, kad akūtinių dvibalsių visi pagrindinio tono rodikliai linkę būti žemesni, o kitimo diapazonas dažniau yra platesnis. Bene stabiliausias šnektos dvibalsių priegaidžių rodiklis yra pagrindinio tono viršūnių iškilimo laikas. Reikšmingesnių intensyvumo požymių, susijusių su dvibalsių priegaidėmis, nenustatyta. Pagrindinio tono kreivių analizė dar kartą patvirtino, kad akūto negalima laikyti tik krintančiąja, o cirkumflekso – tik kylančiąja priegaide. Akūtinių dvibalsių kreivių kontūrai labiau įvairuojantys, cirkumfleksinių dvibalsių kreivės lygesnės. Akūtinių ir cirkumfleksinių dvibalsių intensyvumo kreivių pasiskirstymas labai panašus. Pagal priegaidžių požymius marijampoliškių dvibalsiai vienais atžvilgiais artimesni Šakių šnektai, kitais – Prienų. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Dialektologija; Priegaidė; Dvibalsis; Pagrindinis tonas; Intensyvumas; Dialectology; Syllable accent; Diphthong; Pitch; Intensity.

ENArticle examines the results of the experimental investigation of diphthong syllable accents in the Marijampolė sub-dialect. The pitch and intensity features of acute and circumflex diphthongs were subjected to experimental analysis. The results of the experimental investigation of the Marijampolė sub-dialect are compared with the parallel researches in Šakiai and Prienai sub-dialects. According to the results of the investigation, the pitch of the acute diphthongs is lower, but the range of pitch is larger. The most important feature of syllable accents is the time of the rise of the main pitch peak. The pitch of acuted syllables peaks in the first part of the pronunciation of the diphthong, while in the circumflexed syllables that occurs in the second half of the diphthong. The pitch curves of acuted diphthongs are much varied than those of circumflexed ones. The features of intensity are less important to the differentiation of diphthong syllable accents in the Marijampolė sub-dialect. According to the importance of the pitch features of the syllable accents the Marijampolė sub-dialect stands in the medium position between Šakiai and Prienai subdialects. [From the publication]

ISSN:
0235-716X; 2424-4716
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/47195
Updated:
2018-12-17 13:33:58
Metrics:
Views: 40    Downloads: 11
Export: