Dabartinių baltų kalbų ir kardinalinių izoliuotų balsių akustinių bei artikuliacinių savybių lyginimas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dabartinių baltų kalbų ir kardinalinių izoliuotų balsių akustinių bei artikuliacinių savybių lyginimas
Alternative Title:
Comparison of acoustic and articulatory features of cardinal isolated vowels in the modern Baltic languages
In the Book:
Baltų ir kitų kalbų fonetikos ir akcentologijos problemos. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2004. P. 40-46
Keywords:
LT
Baltų kalbos / Baltic languages; Kalbos garsai. Abėcėlė / Speech sounds. Alphabet; Latvių kalba / Latvian language.
Summary / Abstract:

LTŠio straipsnio tikslas – aprašyti lietuvių ir latvių bendrinių kalbų izoliuotų balsių sistemas bei jas palyginti su tokiu pat būdu ištartų D. Joneso kardinalinių balsių artikuliacijos požymiais. Tiek dabartinių baltų kalbų, tiek D. Joneso kardinalinių izoliuotų balsių formančių reikšmėms apskaičiuoti naudotasi programa PRAAT 4.1.14. Manoma, kad šiame darbe pateikiami kardinalinių balsių formančių duomenys yra tikslesni negu iki šiol publikuotuose darbuose, nes tyrimas atliktas naujausia ir pasaulyje pripažinta garsų tyrimo programa PRAAT. Palyginus lietuvių ir latvių kalbų izoliuotų balsių sistemas matyti, kad balsiai [a], [i], [u] artikuliacinėmis savybėmis nėra tapatūs garsai, o [e], [o] – gana panašūs. Izoliuotai tariami latvių kalbos balsiai [i], [e] yra priešakesnės, o [a], [u] – užpakalesnės artikuliacijos negu lietuvių. Latvių kalbos izoliuotų [i,], [u,] pirmoji formantė aukštesnė, jie šiek tiek atviresni nei lietuvių atitinkami balsiai, tačiau lietuvių kalbos trumpieji [i], [u] atviresni negu latvių. Lietuvių kalbos žemutinio pakilimo balsis [a] daug atviresnis negu latvių. Artikuliacinėmis savybėmis dabartinių baltų kalbų balsiai panašūs tiek į pirminius, tiek į antrinius. D. Joneso kardinalinius balsius.Reikšminiai žodžiai: Baltų kalbos; Balsiai; Kardinaliniai balsiai; Formantė; Artikuliaciniai požymiai.

ENThe article aims to describe the acoustic peculiarities of the accented monophthongs and also to discover the differences between circumflex and acute accents. An attempt was made to investigate the literary language words with the CV/C’V type monophthong accented on the first syllable. Altogether, there were selected 348 CV/C’V accent type words, with the accent put on the first syllable. The analysis of the spectrograms was based on description and investigation of the attributes of monophthongs: fundamental frequency, intensity, duration, and fundamental formant. As a conclusion of the investigation it may be stated as follows: there is no statistical difference between the circumflex and acute accent of the accented, long monophthongs in the Lithuanian language.

ISBN:
9955516860
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/464
Updated:
2013-04-28 15:18:01
Metrics:
Views: 24
Export: