New trends in Lithuanian dialectology: multimodal research model

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
New trends in Lithuanian dialectology: multimodal research model
Alternative Title:
Naujos šiuolaikinės lietuvių dialektologijos kryptys: multimodalusis tyrimų modelis
In the Journal:
Acta linguistica Lithuanica. 2020, t. 82, p. 11-33
Keywords:
LT
Tarmės. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology.
Summary / Abstract:

LTŠiuolaikinė dialektologija pripažįsta tradicinių tarmių kaitą ir jų gyvybingumą. Šio straipsnio tikslas - supažindinti su šiuolaikiniu tradicinių tarmių ir naujųjų tarminių darinių tyrimo modeliu, kurį taiko Lietuvių kalbos instituto Geolingvistikos centro tyrėjai tradicinės ir šiuolaikinės (multimodaliosios) dialektologijos kontekste. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Lietuvių dialektologija; Tradicinė tarmė; Naujasis tarminis variantas; Sociokultūriniai tinklai; Kalbinis kraštovaizdis; Mentalinis žemėlapis; Multimodalusis tyrimo modelis; Lithuanian dialectology; Traditional dialect; New dialectal variants; Socio-cultural network; Linguistic landscape; Mental map; Multimodal research model.

ENThe modern trend of dialectology recognizes the shift and vitality of traditional dialects. The aim of this study is to submit a new dialect research model for modern language variations used by the researchers of the Centre of Geolinguistics in the Institute of the Lithuanian Language in the context of traditional and contemporary (multidimensional) Lithuanian dialectology. [From the publication]

DOI:
10.35321/all82-01
ISSN:
1648-4444
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/90619
Updated:
2021-01-14 11:54:39
Metrics:
Views: 26    Downloads: 4
Export: