Skiemens ir žodžio pirmųjų bei paskutinių fonemų dažnumas bendrinėje lietuvių kalboje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Skiemens ir žodžio pirmųjų bei paskutinių fonemų dažnumas bendrinėje lietuvių kalboje
Alternative Title:
Häufigkeit der an-und auslautenden phoneme in silben und wörtern der litauischen standardsprache
In the Journal:
Baltistica. 2004, t. 39, Nr. 2, p. 213-231
Keywords:
LT
Skiemuo; Fonema; Pradinė skiemen spriebalsių grupė; Galinė skiemens priebalsių grupė.
Summary / Abstract:

LTBendrinės lietuvių kalbos statistinių parametrų tyrimas aiškiai parodė, kad fonemų dažnumus lemia jų pačių ar jų klasių padėtis žodyje - priklausymas tam tikram skiemens ir morfemos tipui. Pastebėti dideli žodžio "kamieno" (negalinių) ir "galūnės" (galinių) skiemenų fonemų dažnumo skirtumai. Išryškėjo ir konkrečių balsių ir priebalsių dažnumo ypatumai, glaudžiai susiję su šių fonemų vieta žodyje. Stebėjimai skatina manyti, kad atskiros fonemos padėtis skiemenyje ir jos dažnumas turi būti panašiai susiję. Straipsnyje mėginama smulkiau panagrinėti fonemų dažnumą didžiausią dėmesį skiriant absoliučiai žodžio ir skiemens pradžiai bei pabaigai - t.y. pirmosios ir paskutinėms jų fonemoms. Tyrimas parodė, kad skiemens bei žodžio pirmosios ir paskutinės fonemos dažnumo atžvilgiu visiškai skiriasi. Pradiniuose (ypač skiemens pradžios) inventoriuose ryškiai dominuoja priebalsiai, galiniuose - balsiai. Akį rėžiančią išimtį sudaro tik didelio morfologinio krūvio fonema /s/, žodžio gale pasižyminti nepaprastu dažnumu. Morfologiniais veiksniais nesunkiai paaiškinamas ir kitų centrinių žodžio galo fonemų ypatingesnis dažnumas.

ENThe study of the statistical parameters of the common Lithuanian language has clearly shown that the frequency of phonemes determines their or their classes’ positions in the word, i. e. belonging to a certain type of syllable and morpheme. The big differences of frequency of phonemes of the word “stem” (not end) and “end” syllables were noticed. Peculiarities of frequency of specific vowels and syllables, closely related with the place of the phonemes within the word also became prominent. The observations give reasons to believe that the position of an individual phoneme in the sentence and its frequency must be similarly related. The article makes attempts to provide a more detailed examination of the frequency of phonemes dedicating the biggest attention to the absolute beginning and end of the word and the syllable, i. e. the first and the last phonemes. The study has shown that, in terms of frequency, the first and last phonemes of the syllable and the word are completely different. In the initial inventories (especially those of the beginning of the syllable) the consonants are dominating, in the end inventories vowels are dominant. The exception is the phoneme /s/ with a large morphological charge, which characterizes with extraordinary frequency at the end of the word. The especial frequency of other central phonemes of the end of the word can also be explained by the morphological factors.

ISSN:
0132-6503; 2345-0045
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13116
Updated:
2018-12-17 11:22:33
Metrics:
Views: 8    Downloads: 2
Export: