Vietovardžių apibendrintų skiemens modelių statistinė analizė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vietovardžių apibendrintų skiemens modelių statistinė analizė
Alternative Title:
Syllable structure of Lithuanian toponyms (statistical analysis)
In the Journal:
Lietuvių kalba. 2007, 1, 1 pdf (11 p.)
Keywords:
LT
Tikriniai vardai. Onimai. Onomastika / Onomastics. Proper names; Vietovardžiai. Toponimai / Toponyms.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje tiriami vietovardžių apibendrinti skiemenų modeliai: nustatomi skiemenų struktūriniai tipai, skiemens sudedamųjų dalių – centro, inicialės ir finalės kiekybines ir kokybines charakteristikos. Siekiama išsiaiškinti pačius bendruosius tikrinių žodžių skiemens fonotaktikos dėsningumus, remiantis objektyviais metodais ir statistiniais skaičiavimais. Tiriamąją medžiagą sudaro 7884 vietovardžiai iš ,,Vietovardžių žodyno“. Suindeksavus vietovardžius, pirmiausiai nustatytos tiriamųjų vietovardžių fonologinių skiemenų ribos, po to užrašoma kiekvieno vietovardžio skiemens struktūra. Iš viso analizuoti 24668 fonologiniai skiemenys. Analizė parodė, jog vietovardžių skiemens inicialės ir finalės gali būti ir vienanarės, ir daugianarės. Analizuojant skiemens struktūrą garsinės sandaros požiūriu, atkreiptas dėmesys į skiemens centrą – į balsinę ir dvibalsinę skiemens sudėtį. Aptariami vietovardžių skiemenų priebalsiniai modeliai. Išnagrinėjus vietovardžių skiemens inicialės ir finalės kiekybę, nustatomas skiemens simetriškumas / asimetriškumas skiemens centro atžvilgiu. Atlikus vietovardžių skiemens apibendrintų struktūrinių tipų statistinę analizę nustatyti 22 apibendrinti skiemens struktūriniai tipai. Tyrimo rezultatai patvirtina universalų dėsningumą – produktyviausias CV (priebalsis + balsis) tipas (45,5 proc.). Dominuoja balsiniai skiemenys (78,2 proc.). Gerokai dažnesni yra atvirieji pridengtieji asimetriški skiemenys. Daugianarės priebalsių grupės vietovardžiuose gana retos. Vietovardžiai – daugiaskiemeniai žodžiai. Vidutinis pavadinimo ilgis – 3,128 skiemens.Reikšminiai žodžiai: Fonotaktika; Konsonantizmas; Onomastika; Skiemens sandara; Skiemuo; Vietovardžiai; Vokalizmas; Consonantism; Onomastics; Phonotactics; Syllabe structure; Syllable; Toponyms; Vokalism.

ENThe article deals with the syllable structure of toponyms and with the general regularities of the syllable phonotactics. All in all, 24 668 phonological syllables have been examined, revealing 22 generalised syllable structures. The experiment has been carried out using the original software SKIEMUO. PAS. (the programming language Turbo Pascal. 7), developed by A. Girdenis. The programme was used to statistically process syllables of the toponyms; the results of the experiment are shown in tables and graphs. The results obtained can be summarised as follows: toponyms account for 22 generalised structures; the results of the experiment have confirmed a universal regularity, i.e. the CV type syllable structure is the most productive; vowel syllables prevail; open covered asymmetrical syllables are more common than others; polynomial consonant clusters in toponyms are rare; toponyms are polysyllabic words. Their average length is 3.128 syllables. [text from author]

ISSN:
1822-525X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/27976
Updated:
2018-12-17 12:07:33
Metrics:
Views: 15    Downloads: 1
Export: