Svirkų šnektos kintamojo pakilimo balsių eksperimentinis tyrimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Svirkų šnektos kintamojo pakilimo balsių eksperimentinis tyrimas
In the Journal:
Kalbotyra. 2003, t. 52 (1), p. 97-112
Keywords:
LT
tarmė; balsis; dvibalsis; fonema.
EN
dialect; vowel; diphthong; phoneme.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje tiriama Svirkų šnektos vidutinio pakilimo balsių distribucija: iš pradžių remiantis empiriniais stebėjimais, vėliau patikslinant eksperimentais. Svirkų šnekta dvibalsina tiek rytų baltų *a, tiek *e. Bandoma nustatyti, ar sudvibalsinti Svirkų šnektos garsai savo kokybe prilygsta "tikriesiems" [ie] ir [uo]. Šie garsai lyginami su skolinių garsais, trumpaisiais [o] ir [e], tiriama, kaip jie integruojami į šnektos vokalizmo sistemą. Šių dalykų tyrimą sunkina Svirkų šnektos, esančios pačiame baltų-slavų paribyje, sociolingvistinė situacija. Vietinių žmonių, paprastai mokančių ir vartojančių kelis dialektus, kalbai būdingi svyravimai ir nevienodumai. Be to, pačioje šnektoje dvibalsinimo intensyvumas nėra vienodas. Stipriausiai dvibalsina šnektos centro kaimai, einant į periferiją pasitaiko įvairiausių netolygumų. Pastebimi skirtumai tarp vyresniosios ir jaunesniosios kartos informantų. Vyresnių šnektos atstovų kalboje [ie], [uo] ryškesni, o jaunimo tartį labiau paveikusi bendrinė kalba. Empirinių stebėjimų metu siekiama nustatyti, kaip vidutinio pakilimo balsių kokybė varijuoja skirtingose pozicijose, ar dvibalsiniams priklauso nuo kirčio ir kada dvibalsinama ryškiausiai. Abejotina dvibalsių [ie], [uo] kokybė antrojoje straipsnio dalyje tikslinama eksperimentais.

ENThe article examines the distribution of medium pitch vowels of the Svirkai dialect: first referring to empirical observations, then, by substantiating them with experiments. The Svirkai dialect diphthongizes both Eastern Baltic *a, and *e. Attempts are made to identify whether the diphthongized sounds of the Svirkai dialect, in terms of quality, are equal to the “true“ [ie] and [uo]. The said sounds are compared to those of borrowings, short [o] and [e] and their integration into the dialect vocalism system is examined. The study of the said aspects is made more difficult by the sociolinguistic situation of the Svirkai dialect, which existed in the very periphery between Balts and Slavs. Fluctuations and inequalities were characteristic of the language of the local people, who usually used several dialects. In addition, the intensity of diphthongization is not even in the dialect itself. The residents of the villages of the center of the dialect diphthongize most, further into the periphery more diverse inequalities can be observed. Differences can be noticed between the informants of the younger and the older generations. The [ie] and [uo] are more prominent in the language of more senior representatives of the dialect and the pronunciation of younger people is more influenced by the common language. The empirical observations were aimed at identification of the ways the quality of vowels of medium pitch varies in different positions and whether the diphthongization depends on the stress and the cases when the diphthongization is most prominent. The doubtful quality of diphthongs [ie] and [uo] in the second part of the article is verified by experiments.

ISSN:
1392-1517
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12626
Updated:
2018-12-17 11:10:53
Metrics:
Views: 52    Downloads: 1
Export: