Лингвистический статус и поблемы описания интонации в разных языках (литовском, русском, польском и др.)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Лингвистический статус и поблемы описания интонации в разных языках (литовском, русском, польском и др.)
Keywords:
LT
Anglų kalba / English language; Gimtoji kalba / Native language; Intonacija / Intonation; Lenkų kalba / Polish language; Rusų kalba / Russian language.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamas intonacijos kalbinis statusas lietuvių, rusų ir lenkų kalbose. Intonacija su įvairiausiomis funkcijomis yra kiekvienos kalbos tam tikras elementas ir ne tik kalbotyros, bet ir kitų mokslinių disciplinų -- psichologijos, psicholingvistikos, retorikos ir kt.-- tyrimo objektas. Kalbinis intonacijos statusas yra gana įvairiai skirtingose kalbose suprantamas. Intonacijos aprašymo problemas lemia intonacijos apibrėžimai, susiję su nesutarimais dėl terminologijos, nevienodu jos funkcijų, akustinių dalinių komponentų skyrimu, su apskritai intonacijos vienetų nustatymu intonacinėje sistemoje. Straipsnio autorius priėjo prie išvados, kad, kitaip negu rusų ir anglų kalbose, intonacijos kalbinis statusas lietuvių ir lenkų kalbose dar nėra tiksliai apibrėžtas (nors intonacija čia kalbininkų ir tiriama). Rusų kalbos intonacija tiriama aktyviai ir įvairiais aspektais. Intonacijos funkciniam krūviui nustatyti -- dideliam kiekiui ja išreiškiamų prasminių emocinių-stilistinių skirtumų išskirti -- reikėjo apsibrėžti konkrečias priemones. Lietuvių ir lenkų kalbų intonacijos tyrėjams, straipsnio autoriaus nuomone, panašius uždavinius dar reikės spręsti.Reikšminiai žodžiai: Intonacija; Kalbos universalija; Gimtoji kalba; Intonacijų sistema; Prozodija; Tonas; Modalinė funkcija; Intonation; Linguistic universal; Native language; Intonation system; Prosody; Tone; Modal function.

ENWithin this article, an analysis of the linguistic status of intonation ii the Lithuanian, Russian, and Polish languages has been made. Intonation is a certain element of each language with different functions and is studied not only in linguistics, but also in other scientific fields such as psychology. psycholinguistics, rhetorics, etc. The linguistic status of intonation is quite diversely understood in different languages. The problems in description of intonation are caused through its definition due to disagreements in terminology and its functions, as for its acoustic partial components being marked within its units and the entire intonational system. [From the publication]

ISBN:
9984763595
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11939
Updated:
2013-04-28 17:23:10
Metrics:
Views: 8
Export: