Спектральные характеристики гласных литовского языка в составе смешанных дифтонгов

RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisKnygos dalis / Part of the book
KalbaRusų kalba / Russian
AntraštėСпектральные характеристики гласных литовского языка в составе смешанных дифтонгов
Kita antraštėSpectral Characteristics of Vowels in Mixed Diphthongs of the Lithuanian Language
AutoriaiBalšaitytė, Danutė
KnygojeФонетические чтения в честь 100-летия со дня рождения Л.Р. Зиндера . Санк, p. 76-82
Reikšminiai žodžiai
LTMišrieji dvigarsiai; Balsiai; Spektrinė sandara
Santrauka / Anotacija

LTStraipsnyje analizuojama bendrinės lietuvių kalbos kirčiuotųjų mišriųjų cirkumfleksinių ir akūtinių dvigarsių (i, e, a, u + l, m, n, r tipo) pirmųjų sandų formantinė struktūra. Atlikus izoliuotai ištartų dviskiemenių žodžių pirmuosiuose skiemenyse esančių mišriųjų dvigarsių pirmųjų sandų spektrinę analizę nustatyta, kad jų kokybė (formantinė struktūra) labai varijuoja. Mišriųjų dvigarsių balsių alofonų formantinė struktūra priklauso nuo balsio kokybės: viršutinio pakilimo balsių alofonai skiriasi antrosios formantės dažnių reikšmėmis (eile), žemutinio pakilimo balsių alofonai – pirmosios formantės dažnių reikšmėmis (pakilimu). Analizuojamų balsių akustinės savybės taip pat priklauso nuo antrojo mišriojo dvigarsio sando kokybės bei priegaidės tipo. [Iš leidinio]

ENThe article analyses the formant structure of the first components of stressed mixed circumflex and acute diphthongs (i, e, a, u + l, m, n, r type) in the standard Lithuanian language. After the isolated spectral analysis of the first components of mixed diphthongs in the first syllables of pronounced two-syllable words, it was determined that their quality (formant structure) varies. The formant structure of vowel allophones of mixed diphthongs depends on the quality of the vowel: high vowel allophones vary in frequency values of the second formant (row), low vowel allophones vary in frequency values of the first formant (rise). Acoustic qualities of the analysed vowels also depend on the quality of the second component of the mixed diphthong and the type of stress.

ISBN5-8465-0325-X
Mokslo sritisKalbotyra / Linguistics
Susijusios publikacijos
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/660
Atnaujinta2013-04-28 15:20:16
Metrika Peržiūros: 4