Tvirtagalių dvigarsių su pirmaisiais sandais i ir u tvirtapradinimas studentų kalboje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tvirtagalių dvigarsių su pirmaisiais sandais i ir u tvirtapradinimas studentų kalboje
Alternative Title:
  • The Pronounciation of Rising Diphthongs with the First Components "i” and "u” as Falling Diphthongs in Students’ Speech
  • Acute accentuation of the circumflex semidiphthongs in the speech of the students
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Kirčiavimas. Tartis. Akcentologija / Accent. Accentology; Slavų kalbos / Slavic languages.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aprašomas Vilniaus pedagoginio universiteto Lituanistikos fakulteto I-ojo kurso studentų kirčiavimo polinkis tvirtagalius dvigarsius su pirmaisiais sandais i ir u tvirtapradinti. Tyrimas atliktas remiantis kompiuterinio kirčiavimo treniruoklio duomenimis. Taigi kalbama apie kirčiavimą raštu, o ne kalbėjimą. Straipsnyje tvirtapradinimo tendencija bandoma aiškinti kitų kalbų ar bendrinės kalbos įtaka. Akivaizdu, kad artimojoje kalbinėje aplinkoje (slavų kalbose) skiemens pagrindą gali sudaryti tik balsis, tai gali skatinti studentus kirčiuoti vienintelį skiemens balsį. Kadangi bendrinėje kalboje kalbamojo tipo tvirtapradžių dvigarsių pirmasis sandas neilgėja, remiantis tarmėse įprastu tvirtapradžių ir tvirtagalių dvigarsių kontrastu, gali būti sunku iš klausos nustatyti priegaidę. Kita vertus, tvirtagaliai dvigarsiai paprastai ištariami apylygiu tonu, todėl kirčiuojantieji gali reaguoti tiesiog į kirčiuoto skiemens pradžią. Straipsnyje iškeliamos esamos tendencijos ir galimos jų priežastys. Atkreipiamas dėmesys į tai, kad studentų kirčiavimo polinkiai turėtų būti tiriami išsamiau. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Dvigarsiai; Priegaidė; Variantas; Kirčiavimas; Tvirtagaliai dvigarsiai; Tvirtapradinimas.

ENThis article describes the accentuation tendency of the freshmen of the Lithuanian language faculty of the Vilnius Pedagogical University to stress the rising diphthongs with the first components i and u as the falling diphthongs. The study was conducted based on data obtained from the computer accentuation simulator. Therefore, the article analyzes accentuation, not pronunciation. The tendency to stress the first diphthong element is influenced by both standard and foreign languages. In the neighbouring linguistic environment (in Slavic languages) the syllable basis can be composed from the vowel only. This may influence students who stress a single vowel of a syllable. Since the first element of the falling diphthongs does not lengthen in the standard language, it may be difficult to identify the accent aurally based on the contrast of the rising and falling diphthongs which prevail in the dialects. The rising diphthongs are usually pronounced in a levelled tone; therefore, the students’ accentuation may be affected by the stressed syllable at the beginning of the word. The article examines prevailing tendencies and reasons for their manifestation. The author emphasizes that students’ accentuation tendencies should be studied more thoroughly.

ISBN:
9986668700
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2202
Updated:
2014-12-29 16:20:32
Metrics:
Views: 34
Export: