Lietuvių terminologija: teorijos ir tvarkybos metmenys

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių terminologija: teorijos ir tvarkybos metmenys
Publication Data:
Vilnius : Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2002.
Pages:
145 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
PRATARMĖ — I. TERMINŲ YPATYBĖS IR JIEMS KELIAMI REIKALAVIMAI: 1. Sąvokos „terminas“, „terminija“, „terminologija“ ir jų koreliatai; 2. Terminų tipologija; 3. Terminų ekstensija ir intensiva; 4. Terminų gramatika; 5. Terminų pragmatyka; 6. Terminų taisyklingumas; 7. Terminų tikslumas; 8. Terminų sistemiškumas; 9. Terminų trumpumas; 10. Terminų stilistinis neutralumas; 11. Terminų dalybos patogumas — II. TERMINIJOS ŠALTINIAI: 1. Gatavų lietuviškų žodžių terminologizavimas; 2. Naujadarų kūrimas; 3. Terminų skolinimasis — III. TERMINŲ TVARKYBOS BŪDAI: 1. Terminografija; 2. Terminų standartizacija; 3. Kompiuterinė terminų tvarkyba; 4. Tekstinė terminų tvarkyba — IV. TERMINIJOS KŪRIMO IR NORMINIMO PRINCIPAI BEI TAISYKLĖS: 1. Bendrieji terminų norminimo principai; 2. Specialieji terminų kūrimo ir norminimo principai bei taisyklės — V. TERMINOLOGIJOS KRYPTYS, MOKYKLOS IR ŽYMESNI TYRINĖTOJAI: 1. E. Wüsterio ir H. Felberio terminologijos teorijos; 2. S. Šalkauskio terminologijos teorija; 3. D. Lottės ir T. Kandelaki terminologijos teorijos; 4. V. Danilenko terminologijos teorija; 5. A. Superanskajos, N. Podolskajos ir N. Vasiljevos terminologijos teoria; 6. S. Gajdos terminologijos teorija — Pabaigos žodis — Literatūra – Summary.
Keywords:
LT
Terminija / Terminology.
Summary / Abstract:

LTKnygoje rašoma apie lietuvių terminijos norminimą. Aptariamos svarbiausios terminų ypatybės ir jiems keliami reikalavimai, nurodomi pagrindiniai terminijos šaltiniai, rašoma apie terminų tvarkybos būdus ir jų kūrimo bei nonninimo principus. Leidinio pabaigoje apžvelgiamos žymiausių Lietuvos ir užsienio tenninologų teorijos. [Anotacija knygoje]Reikšminiai žodžiai: Terminologija; Standartizavimas; Terminai; Terminologijos teorija; Terms; Terminology; Standardization.

ENThis book has five main chapters: 1) characteristics of terms and requirements for terms (concepts „terminas“ (term), „terminija“ (terminology as a whole complex of terms of a certain field), „terminologija“ (terminology as a science), typology of terms, extension, intension, the grammar of terms, pragmatics, regularity, accuracy, systematicality, shortness, stylistic neutrality, convenience of formation); 2) sources of terminology (terminologisation of Lithuanian words, creation of neologisms, borrowing of terms); 3) ways of regulating terminology (terminography, standardization of terms, computerised databases of terms and editing of terms in various texts); 4) principles of creation and standardization of terms (general principles of the normalization of terms, special principles and rules of creation and normalization of terms); 5) trends, schools and the most famous terminologists (the terminological theories of E. Wüsterand H. Felber, S. Šalkauskis, D. Lotte and T. Kandelaki, V. Danilenko and others). Propositions in the book are mainly illustrated with Lithuanian language examples. They were taken not only from dictionaries of temis, but also from scientific writings and university textbooks. [From the publication]

ISBN:
9986668433
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/72804
Updated:
2020-04-27 21:58:06
Metrics:
Views: 271
Export: