Leksikografija

RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisKnyga / Book
KalbaLietuvių kalba / Lithuanian
AntraštėLeksikografija
Kita antraštėLexicography
AutoriaiJakaitienė, Evalda
PaskelbtaVilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005
Puslapiai324 p.
PastabosBibliografija.
TurinysPratarmė — Kas yra leksikografija — Leksikografijos tikslai ir uždaviniai — Pagrindiniai leksikografijos terminai — Leksikografijos šaltiniai — Žodynų sandara — Žodynų tipai — Bendrieji žodynai — Aiškinamieji žodynai: Aiškinamųjų žodynų rūšys; Aiškinamųjų žodynų straipsnio sandara — Istoriniai žodynai — Tarmių žodynai: Tarmių žodynų rūšys; Tarmių žodynų specifika — Paraleliniai žodynai: Dvikalbių žodynų rūšys; Dvikalbių žodynų sandara; Dvikalbio žodyno korpusas ir jo rašymo problemos — Sisterniniai žodynai — Specialieji žodynai — Terminų žodynai: Termino ir terminografijos samprata; Terminų žodynų rūšys ir jų specifika — Sinonimų ir antonimų žodynai — Tarptautinių žodžių žodynai — Tikrinių žodžių žodynai — Frazeologizmų žodynai — Kitos specialiųjų žodynų rūšys: Pasyviosios leksikos žodynai; Nenorrninės leksikos žodynai; Homonimų žodynai — Aspektiniai žodynai — Etimologiniai žodynai — Žodžių junglumo ir vartosenos žodynai — Kitos aspektinių žodynų rūšys — Elektroniniai žodynai — Žodynų kritika — Pabaigos žodis — Literatūra — Summary — Dalykinė rodyklė.
Santrauka / Anotacija

LTŠi monografija skirta bendrajai leksikografijos teorijai, svarbiausiems žodynininkų darbo principams ir metodams. Knygoje supažindinama su leksikografija – žodynų sudarymo mokslu, pagrindiniais žodynų kūrimo etapais. Monografijoje išsamiai aptariami leksikografijos ir leksikologijos terminai – žodis, žodynas, lema, leksema, lizdas, žodyno straipsnis ir t. t., aprašomas žodyninio straipsnio kūrimo procesas, apibūdinami pirminiai ir antriniai žodynų duomenų šaltiniai, supažindinama su žodynų sandara. Daugiausia dėmesio monografijoje skiriama žodynų tipams. Didelį dėmesį autorė taip pat skiria žodynų kritikos problemai: aptaria žodynų vertinimo kriterijus, iškelia kritikos metodų kūrimo problemas. Knyga turėtų sudominti daugelį skaitytojų – ne tik filologus, žodynininkus, bet ir visus, kurie domisi aktualiais kalbos klausimais

ENThis monograph is dedicated to the standard theory of lexicography, and the most important work principles and methods of lexicographers. In the book, one is introduced to lexicography, which is the science of creating dictionaries, and the main stages of creating a dictionary. The monograph discusses in comprehensive detail lexicographic and lexicological terms, such as word, dictionary, lemma, lexeme, nest, dictionary entry, etc., and the process of creating a dictionary entry are described. The primary and secondary sources for dictionary data are defined, and the structure of a dictionary is introduced. The most attention in this monograph is allocated to the types of dictionaries. The author also devotes attention to the problem of dictionary criticism by discussing the criteria for assessing dictionaries and touches upon problems of the creation of methods for criticism. The book should be of interest to many readers, and not just philologists and lexicographers, but to everyone interested in relevant and current questions concerning language.

ISBN5420015803
Mokslo sritisKalbotyra / Linguistics
Susijusios publikacijos
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/1489
Atnaujinta2020-09-28 17:03:24
Metrika Peržiūros: 2