Internetinės reklamos tekstų atributinių junginių struktūra ir raiška

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Internetinės reklamos tekstų atributinių junginių struktūra ir raiška
Alternative Title:
Structure and expression of attributive word phrases in the texts of online advertising
In the Journal:
Žmogus ir žodis [Man and the Word]. 2013, 1, p. 27-33
Keywords:
LT
Reklama / Advertising; Žodžių jungimas. Sakiniai. Sakinio dalys / Word phrases. Sentences. Sentence parts.
Summary / Abstract:

LTReklama - vienas iš dažniausiai šiuolaikinėje visuomenėje aptinkamų tekstų tipų. Lietuviškose interneto svetainėse skelbiamos reklamos sintaksės bruožai nedaug tyrinėti. Remiantis Lietuvos telekomunikacijų bendrovių intemeto svetainių medžiaga straipsnyje pateikiamas intemetinės reklamos tekstų atributinių junginių struktūros tyrimo apibendrinimas. Atlikus intemetinėje reklamoje vartojamų atributinių junginių struktūros tipologinę analizę, nustatyta, kad sudėtingesnės sandaros atributiniai junginiai (sudėtiniai atributiniai junginiai, atributinių junginių pluoštai, atributinių junginių grandinės, kombinuoti atributiniai junginiai) šiek tiek būdingesni negu elementarios sandaros (vientisiniai) atributiniai junginiai. Neretai viename intemetinės reklamos tekste vartojami keli vientisiniai ir keli sudėtingesnės sandaros atributiniai junginiai. Vientisinio atributinio junginio priklausomasis dėmuo dažniausiai reiškiamas būdvardžiu, kuriuo siekiama ne tiek perduoti objektyvią informaciją - charakterizuoti įvardytą prekę ar paslaugą, - kiek paveikti adresatą emociskai (skaidri kainodara, geriausios kainos, ištikimiausi klientai). Pastebimas polinkis formuoti atributinių junginių pluoštus - pagrindinis dėmuo keliais santykiais susiejamas daugiau nei su vienu savarankišku žodžiu (maža minimali sąskaita, visi esami ir nauji privatūs mūsų klientai). Nemaža dalis atributinių junginių yra sudėtiniai - pagrindinis ryšys vienija visą atributinį junginį į nominacinį bloką ([trumpųjų <— žinučių] <— siuntimas, [mobliojo <— ryšio] <— tinklas, mažas [<— [abonentinis <— mokestis], [{balso <—pašto} <— išklausymo] <– laikas, [verslo <— klasės] <— [nešiojamasis <— kompiuteris]).[...]. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Atributas; Atributinio junginio struktūra; Atributinis junginys; Internetinis reklamos tekstas; Internetinė reklama; Sintaksė; Sudėtinis atributinis junginys; Vientisinis atributinis junginys; Attribute; Attributive word phrase; Complex attributive word phrases; Online advertising; Simple attributive word phrases; Structure of attributive word phrase; Syntax; Text of online advertising.

ENAdvertisement is one of the most common text types in contemporary society. The syntactic features ofthe advertisement published on Lithuanian websites have not been well researched. Based on the data ofthe websites of Lithuanian telecommtinication companies, the study of the structure of attributive word phrases used in the texts of online advertising is presented in the article. The typological analysis ofthe structure of attributive word phrases used in online advertising led to the following conclusion: the attributive word phrases of more complex structure are slightly more prevalent than simple attributive word phrases. A single text of online advertising often contains several simple and several more complex attributive word phrases. The dependent component of a simple attributive word phrase is usually expressed by an adjective which does not only seek to communicate objective information - to characterise a specific good or service - but also to render an emotional impact on the addressee (skaidri kainodara, geriausios kainos, ištikimiausi klientai). An obvious tendency to form the sets of attributive word phrases can be observed - the principal component is linked with more than one independent word by several relations (maža minimali sąskaita, visi esami ir nauji privatūs mūsų klientai). The frequent use of attributes in larger groups (various chains and sets of attributive word phrases, combined attributive word phrases) is determined by the peculiar features and intentions of online advertising texts - to inform, persuade and remind consumers of a company or its goods. [From the publication]

ISSN:
1392-8600; 1822-7805
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/47527
Updated:
2018-12-17 13:34:32
Metrics:
Views: 89    Downloads: 43
Export: