Metaforiniai ekonomikos terminai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Metaforiniai ekonomikos terminai
In the Journal:
Terminologija. 2012, 19, p. 83-91
Keywords:
LT
Ekonomikos terminai; Metaforiniai terminai; Stilistinis neutralumas; Vaizdingumas.
EN
Economic terms; Figurativeness; Metaphoric terms; Metaphorical terms; Stylistic neutrality; Terms of economics.
Summary / Abstract:

LTBūdingiausios mokslo kalbos stilistinės ypatybės – apibendrinimas, dalykinis tikslumas, ryškus dėstymo logiškumas, objektyvumas, glaustumas, išsamumas ir aiškumas. Vis dėlto dažname moksliniame tekste galima rasti ir vaizdingų, ir metaforinių terminų, todėl kyla klausimas, kaip juos vertinti. Straipsnio objektas – metaforiniai ekonomikos terminai. Metaforiniais terminais straipsnyje vadinami perkeltinės reikšmės žodžiai, įvardijantys specialias sąvokas. Straipsnio tikslas – išnagrinėjus metaforinio įvardijimo mokslo kalboje pagrindus apžvelgti metaforinių ekonomikos terminų struktūrą ir apibūdinti metaforinio perkėlimo ypatybes. Metaforinių terminų vartojimas tam tikros mokslo srities terminijoje glaudžiai susijęs su tos mokslo šakos tyrimų objektais. Ekonomikos moksle konkrečių objektų nėra labai daug, dažniau tenka įvardyti įvairius su reiškiniais, veiksmais ar jų santykiais susijusius dalykus. Todėl metaforos remiasi funkcijų panašumu, įvairiomis asociacijomis, nemažai yra autorinių metaforų. Dažniausias ekonomikos metaforinių terminų žodžių reikšmės perkėlimo pagrindas yra žmogaus veiklą ir jos komponentus apibūdinantys žodžiai. Metaforinius ekonomikos terminus galima suskirstyti į keturias grupes: vientisiniai metaforiniai terminai; metaforinę reikšmę turintys sudėtinių terminų pagrindiniai žodžiai; metaforiškai vartojami sudėtinių terminų priklausomieji dėmenys; metaforiniai žodžių junginiai, paprastai verstiniai. Verčiant metaforinius terminus iš kitų kalbų reikėtų įvertinti, ar lietuvių kalboje bus aiškiai suvokiamas jų semantinis pagrindas.

ENThe most common stylistic features of scientific language are generalization, objective accuracy, clear logic of enunciation, objectivity, conciseness, comprehensiveness and clarity. Nonetheless, scientific texts quite often contain both figurative and metaphorical terms; therefore, it is unclear how to assess them. The object of this article is metaphorical economic terms. In this article metaphorical terms are understood as figurative words, which refer to specific terms. The aim of the article is to analyse basics of metaphorical naming in the scientific language, to review the structure of metaphorical economic terms, and to describe features of metaphorical transfer. The use of metaphorical terms in the terminology of a certain scientific field is closely related to objects of research of that scientific field. In economics there are not many specific objects, and more often it is necessary to name various elements related to phenomena, actions or their relations. Therefore, metaphors are based on similarity of functions and various associations, also there is a number of owned metaphors. The most common base of meaning transfer of metaphorical economic terms is associated with words describing human activity and its components. Metaphorical economic terms can be divided into four groups: homogeneous metaphorical terms; main words of composite terms having metaphorical meanings; subordinate elements of composite terms, which are used metaphorically; combinations of metaphorical words, which are usually loan-translations. When translating metaphorical terms from one language to another, it is necessary to assess whether their semantic basis will be clearly understood in the Lithuanian language.

ISSN:
1392-267X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/52919
Updated:
2018-12-17 13:32:09
Metrics:
Views: 26    Downloads: 12
Export: