Leksinės ertmės : apibrėžimo ir aptikimo problema

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Leksinės ertmės: apibrėžimo ir aptikimo problema
Alternative Title:
Lexical gaps: definition and identification problem
Keywords:
LT
Leksika. Kalbos žodynas / Lexicon; Vertimas / Translation.
Summary / Abstract:

LTLeksinės ertmės – neatitikimas tarp sąvokos ir jos leksinės raiškos, pastebimas lyginant dviejų kalbų leksemas. Tai reiškinys, kai vienoje kalboje sąvoka įvardijama leksema, o kitoje kalboje minėtoji sąvoka pavadinimo neturi ir yra reiškiama žodžių junginiu. Verčiant iš vienos kalbos į kitą, neįvardinta sąvoka nusakoma aprašomuoju vertimu. Leksinės ertmės būdingos atskiroms kalbų poroms, o kitoje kalbų poroje ta pati sąvoka gali būti įvardinta abiejose kalbose. Pagrindinė atidesnio žvilgsnio į reiškinį priežastis yra praktinė. Leksikografai ir vertėjai nuolat susiduria ir yra priversti įvairiais kompensaciniais metodais spręsti leksinių ertmių problemą. O automatizuotos vertimo priemonės, automatizuoti ir mašininio vertimo programos nėra pajėgios susidoroti su šiuo reiškiniu. Europos Sąjungos terminų tezauro „EUROVOC“ vertimo į lietuvių kalbą analizė įrodė, kad leksinių ertmių reiškinys yra dažnas ir pasikartojantis įvairiuose kalbos lygmenyse (morfemos, žodžio, frazės), todėl sunkiai apibūdinamas ir be aiškiai apibrėžtų ribų. Todėl leksines ertmes būtina identifikuoti, ištirti, klasifikuoti ir apibūdinti taip, kad būtų galima pritaikyti automatizuotam vertimui. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Leksinės ertmės; Leksikalizacija; Aprašomasis vertimas; Automatizuotas vertimas; Vertimo ekvivalentiškumas; Leksemos reikšmės apimtis.

ENA lexical gap is an inadequacy between a concept and its lexical expression, Which can be identified while comparing the lexemes of two languages. This is a phenomenon when a concept is expressed by a lexeme in one language, while in the other language the same concept is not lexicalised and is expressed by a free word combination. In translation such a concept is conveyed by a technique of descriptive translation. Lexical gaps are found in separate language pairs (e.g. Lithuanian-English) while in the other language pair (e.g. Lithuanian-Russian) the same concept can be lexicalised in both languages. The main reason of a closer look at the phenomenon is a practical one. Lexicographers and translators constantly face the problems created by lexical gaps and are forced to solve this problem by various compensatory techniques. Whereas automatic translation aids, programs of automatic and machine translation are incapable of coping with this phenomenon. The analysis of translation (the translation direction – English to Lithuanian) of the EU thesaurus EUROVOC proved that the phenomenon of lexical gaps is frequent on various levels of a language (a morpheme, a word, a phrase), thus it is difficult to define and has no strict boundaries. For this reason it is necessary to identify, analyse, classify and describe lexical gaps in such a way that the results could be applied to automatic translation. This article deals only with definition and identification of lexical gaps in translation from English into Lithuanian in the thesaurus EUROVOC.

ISBN:
9986197899
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3139
Updated:
2013-04-28 15:47:13
Metrics:
Views: 36
Export: