Administracinės kalbos terminų daryba ir žodžių darybos pamokos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Administracinės kalbos terminų daryba ir žodžių darybos pamokos
In the Journal:
Gimtasis žodis. 2013, Nr. 4, p. 31-36
Keywords:
LT
Administracinė kalba; Kalbos klaidos; Kalbos norma; Mokymas; Priesaga; Priešdėlis; Specialybės kalbos mokymas; Tarptautinis žodis; Teisės terminai; Terminai; Terminas; Žodžių daryba.
EN
Administrative language; International word; Language norms: language mistakes; Legal terms; Prefix; Specialty language training; Suffix; Teaching; Term; Terms; Word building; Word formation; Word-formation.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama administracinės kalbos terminų daryba, kurią grindžia bendrinės kalbos žodžių daryba. Dėmesys sutelkiamas į terminų darybos pratybas, per kurias studentai turi prisiminti žodžių darybos būdus. Svarbiausias jų tikslas – išmokti pasidaryti bendrinei kalbai priimtiną terminą. Taisyklingas terminas negali turėti netinkamo priešdėlio, priesagos, galūnės, sando. Ne mažiau svarbu mokėti pasirinkti tinkamą pamatinį žodį. Kartu atkreipiamas dėmesys, kad ne visais atvejais įmanoma išvengti kodifikuotoms normoms prieštaraujančių dalykų, tačiau svarbu laikytis nuostatos, kad nusižengti taisyklingos kalbos reikalavimams galima tik išimtiniais atvejais. Darbe teigiama, kad rengiant vienos ar kitos srities specialistus, svarbu rūpintis ne tik dalykine jų kompetencija, bet ir profesine kalba. Kalbos studijų pagrindas – mokyklinės lietuvių kalbos žinios, kurios padeda perprasti specialybės terminų ir kitų specialybės kalbai būdingų žodžių taisyklingumo reikalavimus, išsiaiškinti priežastis, dėl kurių kalboje gali atsirasti netaisyklingų terminų. Tik sąmoningas tų priežasčių suvokimas ir gebėjimas išvengti jų, o ne mechaninis vienų ar kitų dalykų išmokimas ir jų taikymas atliekant užduotis gali padėti būsimiems specialistams išvengti bendrinės kalbos normų atžvilgiu nepriimtinų dalykų. Tai ne tik padėtų suformuoti taisyklingos kalbos vartojimo įgūdžius, bet ir sudarytų galimybę vartoti kuo taisyklingesnę kalbą ateityje, užsiimant profesine veikla.

ENThis article discusses on composition of terms in administrative language based on the composition of words in everyday language. The attention is drawn to term composition practice, during which students have to remember word composition methods. Their main aim is to learn how to create a term appropriate to everyday language. Correct term should not have incorrect prefix, suffix, ending, or any component. It is equally important to be able to choose correct underlying word. It is also pointed out that sometimes it is impossible to avoid elements contradicting codified rules; however, it is necessary to maintain the provision that offending against requirements of correct language is possible only in exceptional cases. In this work it is stated that when training specialists in one or another area, it is important to take care of their specialists skills and professional language. The basis of language studies is the knowledge of Lithuanian language gained in schools, which helps to understand the requirements of correctness applied for speciality terms and other words characteristic to speciality language, and to indicate causes influencing the occurrence of incorrect terms in the language. Only the deliberate perception and ability to avoid them, and not the mechanical learning of one or another subject and their application when implementing tasks, can help future specialists to avoid unacceptable elements associated with norms of everyday language. That would help to form correct skills of language usage and provide opportunities to use the correct language in the future carrier.

ISSN:
0235-7151
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/52529
Updated:
2020-02-13 08:34:50
Metrics:
Views: 18    Downloads: 10
Export: