Terminų aiškinimas mokslo populiarinamuosiuose tekstuose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Terminų aiškinimas mokslo populiarinamuosiuose tekstuose
Alternative Title:
Explanation of terms in popular science texts
In the Journal:
Terminologija. 2003, 10, p. 42-54
Keywords:
LT
Adresatas; Bendros žinios; Determinizacija; Kalbinė raiška; Masinis skaitytojas; Mokslo populiarinamieji tekstai; Motyvacija; Paaiškinimas; Sudėtingi terminai; Sudėtiniai terminai; Terminai; Terminai mokslo populiarinimo literatūroje; Terminų aiškinimo ir apibrėžimo būdai.
EN
Addressee; Complex terms; Compound terms; Determination; Explanation; General knowledge; Linguistic expression; Mass reader; Motivation; Popular science texts; Terms; Terms used in popular science; Ways of explaining terms.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamas terminų aiškinimas mokslo populiarinamuosiuose tekstuose. Skirtingai negu mokslinio stiliaus tekste, kurio adresantas orientuojasi į tokį pat kaip jis kvalifikuotą specialistą, mokslo populiarinamųjų tekstų adresatas yra rengiamas tinkamai suvokti pateikiamą informaciją. Juose vartojamus terminus galima skirstyti į papildomo aiškinimo nereikalaujančius terminus ir terminus, kurių be papildomo aiškinimo adresatas gali nesuprasti ar suprasti klaidingai. Dažniausiai aptariamuosiuose tekstuose neaiškinamos visiems mokslams vienodai svarbios bendrosios kategorinės sąvokos ir konkrečių mokslo šakų terminai, žinomi iš bendrojo išsilavinimo. Išsamiau neaiškinami ir kai kurie sudėtiniai ar sudurtiniai terminai, kurių reikšmę atskleidžia vidinė paties termino forma. Ypatingas dėmesys mokslo populiarinamuosiuose tekstuose skiriamas specifiniams konkrečių mokslo šakų terminams – ieškoma būdų, kaip paprasčiau ir suprantamiau šiuos terminus paaiškinti. Terminai gali būti aiškinami pateikiant daikto, reiškinio ar vyksmo, kurį terminas žymi, apibrėžimą; atskleidžiant termino kilmę; sinonimais; vaizdingosiomis kalbos priemonėmis – metaforomis ir palyginimais; neverbalinės raiškos priemonėmis: grafikais, schemomis, paveikslais ir kt. Mokslo populiarinamuosiuose tekstuose vartojami terminų aiškinimo būdai dažnai esti analogiški vartojamiems moksliniuose tekstuose, tačiau jie gali skirtis kalbinės raiškos priemonėmis. Kalbos priemonių atranka mokslo populiarinamuosiuose tekstuose gali priklausyti ir nuo nelingvistinių veiksnių: adresato amžiaus ar temos sudėtingumo.

ENTerms used in popular science texts addressed to the mass reader could fall into two groups: those that need no additional explanation and those that might be misunderstood or not understood by the addressee without additional explanation. Common categorial concepts (e.g. hypothesis, method, law) equally important in all sciences and terms of separate sciences (e.g. names of sounds or parts of speech, etc.) that should be understood within one's general knowledge need no additional explanation. Terms of precise semantics and clear motivation are also not explained exhaustively as the meaning of some compound or complex terms is revealed by the inner form of a term itself. In popular science texts the main focus is on specific terms of separate sciences, i.e. it is looked for the ways to make the explanation of terms as simple and understandable as possible. In popular science texts, terms can be explained by defining them (1), by revealing their etymology (2), by presenting synonyms (3), expressive means of language such as metaphors and similes (4), or non-verbal means of expression (e.g. diagrams, schemes, pictures, etc.) (5). Terms are frequently explained not by one but rather by several different ways. Ways of explaining terms in popular science texts are often analogous to those used in science texts, however, they may differ in means of linguistic expression. Selection of language means in popular science texts may depend on such non-linguistic factors as age of the addressee or composition of the material presented. [text from author]

ISSN:
1392-267X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/36770
Updated:
2018-12-17 11:15:12
Metrics:
Views: 118    Downloads: 9
Export: