Gydymo priemonių pavadinimai daktaro Antano Vileišio medicinos knygelėse

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Gydymo priemonių pavadinimai daktaro Antano Vileišio medicinos knygelėse
Alternative Title:
The Names of Treatment Means in Medical Books of the Doctor Antanas Vileišis
In the Journal:
Terminologija. 2005, 12, p. 67-80
Keywords:
LT
Terminija / Terminology.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariami iš šešiolikos daktaro Antano Vileišio (1856–1919) populiarinamųjų medicinos knygelių surankioti gydymo priemonių pavadinimai (kiek per 400) pagal jų reikšmę, raišką ir kilmę. Kalbami pavadinimai reikšmės atžvilgiu yra įvairūs. Išskirtos šešios reikšminės grupės – vidinių ir išorinių vaistų, tvarstymo priemonių ir gydomųjų tvarsčių, pirmosios medicinos pagalbos priemonių, dezinfekavimo, arba bakterijas naikinančių, medžiagų, medicinos technikos ir gydomųjų procedūrų pavadinimai. Raiškos atžvilgiu daugiau nei pusę gydymo priemonių pavadinimų sudaro sudėtiniai, dažniausiai dvižodžiai (per 200), nemažai trižodžių (arti 80), kurių rūšiniams dėmenims būdinga raiškos įvairovė. Kilmės atžvilgiu vyrauja lietuviška leksika. Tačiau gana daug ir nelietuviškos kilmės žodžių – tarptautinių ir svetimybių. Pasitaiko, kad svetimybės keičiamos lietuviškais atitikmenimis, tačiau autorius svetimybę parašo ir greta lietuviško žodžio – taip, matyt, stengtasi taikytis prie adresato vartojamo žodyno. Skolintinės leksikos gausai galėjo turėti įtakos nelietuvių autorių veikalų kalba, stilius ir terminija, nes dauguma knygelių A. Vileišio išverstos ar parengtos pagal lenkų, rusų autorių darbus. Be to, gydymo priemonių pavadinimai turi sinonimų ir variantų. Dažniausiai sinonimiškai vartojami abu lietuviški arba lietuviškas ir nelietuviškos kilmės žodis. A. Vileišio populiarinamosios medicinos knygelės yra svarbus šaltinis lietuvių medicinos terminijos istorijai pažinti. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Lietuvių medicinos terminija; Reikšminė grupė; Raiška; Kilmė.

ENThe article analyses the names of treatment means (over 400) collected from sixteen books of popular medicine by doctor Antanas Vileišis (1856-1919) according to their meaning, expression and origin. In respect of meaning these names differ. Six notional groups were identified: names of medications for internal and external use, bandaging means and medical dressings, first aid means, disinfecting or anti-bacterial means, medical implements and manipulation treatment. In respect of expression, the majority of names of treatment means are complex terms, mainly two-word terms (over 200), also there are quite a few three-word terms (nearly 80). A variety of means of expression is characteristic to specific elements of those terms. In respect of origin, Lithuanian words prevail, though there are quite a lot of words of foreign origin – international words and barbarisms. In some cases barbarisms were substituted with Lithuanian equivalents, although sometimes the author gives a barbarism next to the Lithuanian word – presumably trying to adjust his language to the lexicon of the target readers. The abundance of borrowed words possibly has been influenced by the language, style and terminology of foreign authors because most of doctor Vileišis books were translations of works of Russian, Polish and German authors or were prepared using such works. The names of treatment means have synonyms and variants. Most frequently two Lithuanian words or a Lithuanian and a non-Lithuanian word are used synonymously. Popular medical books by A. Vileišis are an important source for the history of Lithuanian medical terminology.

ISSN:
1392-267X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/629
Updated:
2018-12-17 11:32:32
Metrics:
Views: 34    Downloads: 4
Export: