Competitiveness between Lithuanian and international terms in the terminology of radio electronics

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Competitiveness between Lithuanian and international terms in the terminology of radio electronics
Alternative Title:
Lietuviškų ir tarptautinių terminų konkurencija radioelektronikos terminijoje
In the Journal:
Valoda - .... Valoda dažādu kultūru kontekstā [Language. Language in Various Cultural Contexts]. 2018, P. 360-365. (Zinātnisko rakstu krājums ; 28)
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Radijo elektronikos terminai; Radioelektronikos terminai; Sinonimas; Tarptautiniai terminai; Terminologija; Žodynas; International terms; Synonym; Terminology; Terms of radio electronics; Terms, synonym; Vocabulary.
Keywords:
LT
Sinonimai / Synonyms; Terminija / Terminology; Žodynas; Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word.
EN
International terms; Synonym; Terms of radio electronics; Terms, synonym; Vocabulary.
Summary / Abstract:

LTKonkrečios mokslo srities tekstuose vartojami terminai turi būti tikslūs, aiškūs ir taisyklingi. Terminai yra svarbūs ne tik norint tinkamai suvokti turinį, įvardinti sąvokas, tačiau jie svarbūs siekiant išlaikyti savos kalbos savitumą. Šiame pranešime aptariamas tarptautinių ir savų terminų santykis radioelektronikos terminų žodyne, siekiama išsiaiškinti, kokios tendencijos būdingos naujai sudarant terminų žodynus ir ar sava kalba laikoma prioritetine tikslinant / kuriant terminus. Medžiaga rinkta iš penkiakalbio „Radioelektronikos terminų žodyno“ (19 tūkst. terminų) (V., 2000). Iš pateiktų žodyne sinonimų eilučių matyti, kad lietuviškų ir tarptautinių žodžių pateikimas juose konkuruoja. Straipsnyje analizuojamos 378 sinonimų eilutės. Radioelektronikos terminų sinonimijoje vyrauja leksinės sinonimijos atvejai, darybiniai sinonimai, sandaros atžvilgiu n sudėtinių terminų sinonimų eilutės. [Iš leidinio]

ENTerms employed in texts of a particular scientific area have to be accurate, clear, and correct. Not only are terms significant in perceiving the contents properly and naming the concepts but they are also relevant in order to preserve the identity of a native language. This research discusses the relationship between international and native language terms in the Dictionary of Radio Electronics. The present article seeks to find out what tendencies are specific for new vocabulary coinage and whether the native language is considered to be a priority in coining / specifying new terms. The research material is taken from a five-language Dictionary of Radio Electronics Terms (19 thousand entries) [V., 2000]. As the synonym lines provided in the dictionary illustrate, Lithuanian and international terms are presented as competitive. 378 synonym lines are analysed in this article. Cases of lexical synonymy, derivational synonyms prevail in the synonymy of terms of radio electronics, whereas compound term synonymy dominates in respect of the structure. [From the publication]

ISBN:
9789984148618
ISSN:
1691-6042
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/80584
Updated:
2022-08-30 17:14:21
Metrics:
Views: 19
Export: