Įvairiakilmė sinonimija – dėsningas lietuviškos kompiuterijos terminijos norminimo etapas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Įvairiakilmė sinonimija – dėsningas lietuviškos kompiuterijos terminijos norminimo etapas
Alternative Title:
Heterogeneous synonymy: a regular stage in the process of standardisation of Lithuanian computer science terminology
In the Journal:
Santalka: filologija, edukologija. 2011, t. 19, Nr. 1, p. 25-30
Keywords:
LT
Kompiuterijos terminai; Sinonimų eilutės; Terminų norminimas; Terminų sinonimija; Įvairiakilmė sinonimija.
EN
Computer science terms; Heterogeneous synonymy; Lines of synonyms; Standardization of terms; Synonymy of terms.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama mažiausiai diskutuotina terminų sinonimijos grupė – įvairiakilmė, t. y. lietuviškų ir skolintų kompiuterijos terminų sinonimija, ypač būdinga pradiniams terminijos posistemių formavimosi etapams. Tyrimo tikslas – ištirti įvairiakilmių sinonimiškų terminų sandarą ir paanalizuoti kompiuterijos sinonimijos kaitą. Kilmės atžvilgiu „Enciklopediniame kompiuterijos žodyne“ išsiskiria dvi sinoniminių terminų grupės – vienakilmė, t. y. grynai lietuviškų arba tik tarptautinių terminų sinonimija, ir įvairiakilmė, t. y. lietuviškų ir tarptautinių terminų sinonimija. Kompiuterijos terminija dažniau remiasi įvairiakilme sinonimija. Sandaros atžvilgiu įvairiakilmė kompiuterijos terminų sinonimija nėra vienalytė – skiriamos trys smulkesnės grupės: vienažodžių terminų sinonimų eilutės; sudėtinių terminų sinonimų eilutės; mišriųjų – vienažodžių ir dvižodžių, trižodžių sinoniminių terminų eilutės. Atliktos analizės duomenys rodo, kad įvairiakilmė sinonimija yra dėsningas lietuviškos kompiuterijos terminijos norminimo etapas, kuris yra nebaigtas, terminija dar tebekuriama, nėra visiškai nusistovėjusi ir susiformavusi. [Iš leidinio]

ENArticle analyses the least negotiable group of the synonymy of terms – heterogeneous synonyms, i.e. the synonymy of Lithuanian terms and loanwords used in the field of computer science. Specifically, the focus is on the synonymy characteristic of the primary stages of terminology subsystems formation. The aim of the research is to examine the structure of heterogeneous synonymous terms and to analyse the changes of the synonymy in the computer science. In terms of origins, two groups of synonymous terms emerge in the "Encyclopaedic Dictionary of Computer Science": those of single origins, i.e. purely Lithuanian or exclusively international synonymous terms, and those of various origins, i.e. Lithuanian and international synonymous terms. The terminology of computer science is mostly based on the heterogeneous synonymy. In terms of structure, heterogeneous synonymy in computer science is not uniform and can be divided into three subgroups: lines of single-word synonymous terms; lines of compound synonymous terms; lines of mixed (single-word, two-word and three-word) synonymous terms. The results of the analysis carried out show that heterogeneous synonymy is a regular stage in the process of standardization of Lithuanian terminology of computer science. This stage is incomplete and the terminology is still being developed, therefore it is not fully formed and established. [From the publication]

DOI:
10.3846/cpe.2011.03
ISSN:
2335-7711
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/32197
Updated:
2019-01-23 08:58:32
Metrics:
Views: 10    Downloads: 4
Export: