Lietuviški metaforiniai statybos terminai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuviški metaforiniai statybos terminai
Alternative Title:
Lithuanian metaphorical terms of building terminology
In the Journal:
Terminologija. 2006, 13, p. 62-73
Keywords:
LT
Kalbos kultūra / Language culture; Terminija / Terminology; Tikriniai vardai. Onimai. Onomastika / Onomastics. Proper names; Tikriniai vardai. Onomastika / Onomastics. Proper names.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami 846 metaforiniai terminai: 784 nominacinės ir 62 požymių metaforos. Metaforinė statybos terminija yra antropocentristinė. Nominacinių metaforų grupėje vyrauja (80,9%) žmogaus kūno dalių pavadinimai, žmogaus fiziologinių, psichinių veiksmų, būsenų ir ypatybių pavadinimai. Gerokai rečiau pasitaiko terminų, įvardytų gamtos sąvokas žyminčiais žodžiais. Turimi duomenys rodo, kad statybos terminijoje dažniausiai metaforiškai įvardijami konkretūs daiktai, bet palyginti retos yra veiksmų, būsenų ir kitų reiškinių metaforos. Statybos terminijoje reikšmių metaforizacija galėjo vykti pagal įprastinius dėsnius – daugumai analizuojamųjų terminų būdingas metaforinis pavadinimo perkėlimas pagal formos, konsistencijos panašumą. Tik nedidelei grupelei terminų metaforinis pavadinimas perkeliamas pagal funkcijos panašumą. Dauguma metaforinių statybos terminų nėra naujos metaforos, daugiausia tai antrinės metaforinės nominacijos padarinys. Metaforinė Šios srities terminija padaryta pagal metaforinius bendrosios leksikos modelius, nemaža metaforinių terminų dalis gali būti skolinta iš liaudies terminijos. Nemaža metaforinių terminų dalis gali būti semantiniai skoliniai, t. y. metaforinė reikšmė gali būti pasiskolinta iš kitų kalbų terminų. Daugiau nei trys ketvirtadaliai (82,5%) metaforinių terminų atitinka kitų kalbų terminus. Tačiau ne visi tapatūs terminai laikytini semantiniais skoliniais – kai kurie lietuviški terminai yra visiškai motyvuoti savojoje kalboje. Lietuviškų ir kitų kalbų terminų atitikimą reikėtų aiškinti metaforinės nominacijos universalumu ir kalbų kontaktais. Metaforinė požymių nominacija statybos terminijoje daugiausia vyksta pagal buities daiktų ir gyvūnijos pasaulio daiktų ypatybes, ir žymiai rečiau – pagal žmogaus kūno sandaros, fiziologijos ypatybes.[...]. [versta iš angliškos santraukos]Reikšminiai žodžiai: Kalbos kultūra; Lietuviški metaforiniai statybos terminai; Metaforinis įprasminimas; Metaforinė statybos terminologija; Metaforizacija; Onomastika; Reikšmės metaforizacija; Statybos terminai; Terminija; Language culture; Lithuanian metaphorical terms of building terminology; Metaphorical building terminology; Metaphorical nomination; Metaphorization; Metaphorization of meaning; Onomastics; Terminology; Terms of building.

ENIn this article 846 metaphorical terms are analyzed, i. e. 784 nominative and 62 attributive metaphors. Metaphorical building terminology is distinguished by its anthropocentricity. In the group of nominative metaphors more than three quarters (80,9%) of terms are names of human body parts, names of human physiological, physical conditions and processes and names of various things. Only rarely in building terminology concepts are named after objects of nature. The facts suggest that in building terminology mostly things are named in metaphors whereas metaphors of actions, states and other abstract expressions aгe rather rare. In building terminology metaphorization of meaning could have occured according to the usual regularities. For the majority of terms a metaphorical transfer of the name according to analogy of form or consistence is typical. Only a small group of terms had a metaphorical transfer of the name according to analogy of functions. Most of the terms analyzed are not new metaphors and they are a result of secondary metaphorical nomination. Metaphorical terminology of this field was created using metaphorical models of common lexis, most terms could have been borrowed from folk terminology. A major part of the terms could be semantic borrowings, i.e. metaphorical meanings could have been borrowed from other languages. More than three quarters (82,5%) of terms are identical to other language terms. However not all identical terms could be treated as semantic borrowisms - most Lithuanian metaphorical terms are fully motivated in the native language. Equivalence of Lithuanian and other language terms could be explained by universality of metaphorical nomination and language contacts. Metaphoric nomination of attributes in building terminology is based on the features of everyday things and objects of fauna, and only rarely things are named after features of human body structure, physiological processes. [...]. [From the publication]

ISSN:
1392-267X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/56410
Updated:
2018-12-17 11:57:07
Metrics:
Views: 50    Downloads: 10
Export: