Analysis of term formation in Lithuanian, Russian and English terminology works

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Analysis of term formation in Lithuanian, Russian and English terminology works
Alternative Title:
Terminų kūrimo analizė lietuvių, rusų ir anglų terminologijos darbuose
In the Journal:
Terminologija. 2016, 23, p. 52-72
Keywords:
LT
Terminologija; Terminų kūrimas; Terminų šaltiniai.
EN
Terminology; Term-formation; Ways of term formation; Means of term formation; Sources of terms; Contrastive analysis.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamos ir gretinamos žymiausių lietuvių terminologų St. Keinio ir K. Gaivenio, rusų terminologų A. Superanskajos, N. Podolskajos, N. Vasiljevos, V. Leitchiko, V. Danilenko ir S. Grinev-Griniewicziaus, terminologo J. C. Sagerio, tyrinėjusio anglų kalbos terminiją, bei Tarptautinės standartizacijos organizacijos pateiktos terminų kūrimo būdų klasifikacijos. Atlikta terminologų darbų analizė leidžia daryti tokias išvadas: 1. Lietuvių terminologų (St. Keinio ir K. Gaivenio) darbuose pagrindinis terminų kūrimo būdų klasifikavimo kriterijus yra opozicija tarp vidinių ir išorinių šaltinių: terminai skirstomi į daromus, panaudojant savąją leksiką (terminologizuojant gatavus žodžius bei kuriant naujadarus, pasitelkus savosios kalbos žodžių darybos inventorių), ir į pasiskolinamus iš kitų kalbų. Pagal formaliąją sandarą terminai skirstomi į vientisinius (vienažodžius) ir sudėtinius (keliažodžius). 2. Rusų terminologai A. Superanskaja, N. Podolskaja, N. Vasiljeva, V. Leitchikas vidinių ir išorinių šaltinių priešpriešą taip pat laiko pagrindiniu terminų kūrimo būdų klasifikavimo kriterijumi. Tuo tarpu kiti rusų terminologai V. Danilenko, S. Grinev- Griniewiczius klasifikavimo pagrindu renkasi terminų darybos priemones, skirstydami jas j semantines, morfologines, sintaksines ir morfologines-sintaksines. 3. J. C. Sageris, kuris tyrinėjo anglų kalbos terminiją, bei tarptautinio standarto ISO 704 rengėjai, klasifikuodami terminų kūrimo būdus, sujungia keletą kriterijų: terminų šaltinius bei terminų darybos priemones. Tačiau jie skirtingai interpretuoja konversiją bei neologizmus, todėl terminų kūrimo modeliai jų klasifikacijose nesutampa. [...]. [Iš leidinio]

ISSN:
1392-267X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/62378
Updated:
2019-12-07 16:47:42
Metrics:
Views: 63
Export: