Variantinė ir sinoniminė lietuvių ir vokiečių kalbų elektrostatikos terminų raiška

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Variantinė ir sinoniminė lietuvių ir vokiečių kalbų elektrostatikos terminų raiška
In the Journal:
Kalbų studijos [Studies About Languages]. 2012, Nr. 21, p. 21-27
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Dalykinė kalba; Terminologija; Gretinamoji analizė; Terminų sinonimai; Terminų variantai; Substantive language; Terminology; Comparative analysis; Terms synonyms.
Keywords:
LT
Dalykinė kalba; Gretinamoji analizė; Terminija / Terminology.
EN
Comparative analysis; Substantive language; Terms synonyms.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami vieno elektros mokslo posričio – elektrostatikos – terminų sinonimai ir variantai lietuvių ir vokiečių kalbose. Nors terminams keliamas sinonimų neturėjimo reikalavimas, jis vertintinas kaip idealistinis ir yra sunkiai įgyvendinamas terminijos praktikoje, todėl ir dalykiniuose tekstuose užfiksuojama terminų sinonimų ir variantų. Intralingvistinė terminų sinonimų ir variantų analizė reikšminga terminijos tvarkybai, o straipsnyje pristatomas tyrimas dar papildytas interlingvistiniu komponentu – sugretinus dviejų kalbų didaktiniuose elektrostatikos tekstuose sinonimiškai vartojamus termininius vienetus, nustatomi ir palyginami sinonimų ir variantų vartojimo polinkiai gretinamose kalbose. Lietuvių ir vokiečių kalbų elektrostatikos terminų sinoniminės raiškos analizė rodo, kad esama mokslo terminijos tarpkalbinio vienodėjimo požymių. Sinonimų vartojimo polinkiai gretinamosiose kalbose panašūs. Kita vertus, tai leidžia manyti, kad elektrostatikos sąvokų sinonimija gretinamose kalbose yra nulemta objektyvių ekstralingvistinių priežasčių – remiasi mokslo tradicija, yra perduodama vienos kalbos kitai ir laikytina mokslo kalbos internationalizacijos padariniu. [Iš leidinio]

DOI:
10.5755/j01.sal.0.21.2543
ISSN:
1648-2824; 2029-7203
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/51194
Updated:
2018-12-17 13:30:20
Metrics:
Views: 20    Downloads: 4
Export: