Kompiuterių virusologijos terminų paradigminiai semantiniai santykiai ir šaltiniai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kompiuterių virusologijos terminų paradigminiai semantiniai santykiai ir šaltiniai
Alternative Title:
Computer virology terms: their sources and paradigmatic semantic relations
In the Journal:
Vertimo studijos. 2013, t. 6, p. 130-140
Keywords:
LT
Hiperonimai; Hiponimai; Kenkimo programa; Kompiuterinė programa; Kompiuterių virusologija; Kompiuterių virusologijos terminai; Paradigminiai semantiniai santykiai; Terminai; Terminografija; Terminų žodynai.
EN
Computer programme; Computer virology; Computer virulogy terms; Harm programme; Hypernims; Hyponyms; Paradigmatic semantic relations; Terminography; Terminological dictionaries; Terms.
Summary / Abstract:

LTLietuviškosios terminografijos istorijoje kompiuterių virusologijos sąvoka ir jos semantinį lauką sudarantys terminai dar netapo tyrimų objektu, nėra ir šių terminų vartosenos tradicijos. Terminografiniuose šaltiniuose, dažniausiai žodynėliuose, virusai paprastai priskiriami kenkimo programoms (angl. malware). Šių terminų apibrėžčių analizė leidžia tiksliau nustatyti jų vietą sistemoje ir paradigminius semantinius santykius. Straipsnyje analizuojami terminai ir vartojama leksika, viena vertus, patvirtina daugelio šios srities terminų atsiradimą vidinio skolinimosi būdu ir sąsajas su tokiomis dalykinėmis sritimis kaip medicina, biologija, teisė, karyba, psichologija ir pan.; kita vertus, atskleidžia termino kompiuterių virusas metaforinę prigimtį – visas jo semantinis laukas personifikuojamas per kolokacijas su veiksmažodžiais ir būdvardžiais. [Iš leidinio]

ENIn the history of Lithuanian terminography the concept of computer virology and the terms that constitute its semantic field have not yet attracted the researchers’ attention, neither is there a tradition of their usage. In the terminographical sources, most often in dictionaries and glossaries, viruses are assigned to malware, the same as worms and Trojan horses. The definitions of these terms allow to determine the position of the term virus in the system and paradigmatic semantic relations between members of this subject field. The analysis of the terms and their collocations confirm that their main sources are such subject fields as biology, medicine, law, psychology, warfare and the like; also, it reveals a metaphorical nature of the term computer virus as all its semantic field may be understood as a personification. This conclusion is a result of the study of the term’s collocations with verbs and adjectives. [From the publication]

ISSN:
2029-7033
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/58533
Updated:
2018-12-17 13:46:10
Metrics:
Views: 17    Downloads: 4
Export: