Sinoniminės raiškos astrologijos terminijoje priežastys

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sinoniminės raiškos astrologijos terminijoje priežastys
Alternative Title:
Reasons of synonymous expression in the terminology of astrology
In the Journal:
Terminologija. 2021, 28, p. 192-223
Keywords:
LT
Sinonimai / Synonyms; Terminija / Terminology.
Summary / Abstract:

LTTerminų sinonimija yra vienas labiausiai svarstomų terminologijos klausimų. Kaip matyti iš empirinio pobūdžio darbų, ji gali būti tiek tiriamasis objektas, tiek tam tikras tyrimo aspektas. Nagrinėjant šiuo aspektu vieną ar kitą terminijos vartojimo sritį, iš sinonimų paplitimo neretai sprendžiama, kokį raidos etapą tos srities terminija yra pasiekusi: dar tik besiformuojanti, pažengusi, o gal daugmaž nusistovėjusi. Šiame straipsnyje, kuris taip pat yra empirinio pobūdžio darbas, susitelkiama į kur kas mažiau terminų sinonimijos tyrėjų dėmesio pelnantį objektą – sinonimijos priežastis. Aptariant tipinius ir netipinius sinoniminės raiškos astrologijos terminijoje atvejus, nagrinėjama, kiek juos galima aiškinti terminologijos darbuose nurodomų priežasčių rinkiniu ir kiek tą rinkinį šios terminijos pagrindu būtų galima patikslinti ar papildyti. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Terminai; Astrologijos terminai; Sinonimai; Vienažodžiai terminai; Daugiažodžiai terminai; Vartosena; Synonyms; Astrology terms; One-word terms; Multi-word terms; Usage.

ENSynonyms of terms is one of the most widely discussed topics of terminology. As illustrated by empirical studies, it can be both a research object and a certain aspect of research. When addressing one or another field of the use of terms from this perspective, the level of the spread of synonyms is often identified as the factor showing the stage of development in which the terminology of a particular sphere actually is: still developing, advanced or perhaps more or less settled. This article, which is also an empirical study, focuses on the reasons of synonymy, which have so far received far less attention from the researchers specializing in the synonyms of terms. By discussing the typical and atypical cases of synonymous expression in the terminology of astrology, the article investigates to what extent they can be explained by the set of reasons specified in terminological works and how much the given set of reasons could be revised and supplemented on the basis of the terminology of this particular field. [From the publication]

DOI:
10.35321/term28-09
ISSN:
1392-267X; 2669-2198
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/93771
Updated:
2022-03-14 19:42:14
Metrics:
Views: 25    Downloads: 7
Export: