Kalbos klaidos technikos krypties studentų darbuose

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kalbos klaidos technikos krypties studentų darbuose
Alternative Title:
Language usage errors in the papers of students of technical studies
In the Journal:
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Bendrinė kalba. Kalbos norminimas / Standard language. Language standartization; Kalbos kultūra / Language culture; Kalbos vartojimas. Sociolingvistika / Language use. Sociolinguistics; Leksika. Kalbos žodynas / Lexicon; Morfologija / Morphology; Pedagogai / Pedagogues; Studentai / Students; Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamos būdingiausios kalbos klaidos technikos krypties studentų darbuose. Medžiaga rinkta iš Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos Technikos fakulteto studentų savarankiškų darbų, šnekamosios kalbos. Aptartos rašybos, leksikos klaidos (barbarizmai, netaisyklingai vartojami specialybės terminai, vertiniai, semantizmai), žodžių darybos, morfologijos, sintaksės (linksnių ir prielinksnių) vartosenos klaidos. Aiškinamos netaisyklingos vartosenos priežastys, pateikiama klaidų pavyzdžių ir siūlomi jų taisymo būdai (skliaustuose po lygybės ženklo (=) nurodomas taisyklingas variantas). [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Dėstytojas; Kalbos kultūra; Kalbos norma; Kalbos vartojimo klaidos; Leksikos klaidos; Leksikos, žodžių darybos, morfologijos, sintaksės klaidos; Morfologija; Morfologijos klaidos; Sintaksė; Sintaksės klaidos; Specialybės kalba; Studentas; Technikos krypties studentų darbai; Žodžių daryba; Žodžių darybos klaidos; Culture of language; Language culture; Language norm; Language usage errors; Lecturar; Lexical, word-formation, morphological, syntax errors; Morphological errors; Morphology; Papers of students of technical studies; Professional language; Speciality language; Student; Syntax; Syntax errors; Teacher; Vocabulary errors; Word composition; Word composition errors.

ENThe article examines the most common language usage errors in the papers of students of technical studies, explains reasons of incorrect language usage, provides examples of errors and suggests ways to correct them. The material was collected from Vilnius College of Technologies and Design students’ written papers and spoken language. The aim of this article is to discuss the most important language usage errors of students of the Technical Faculty of Vilnius College of Technologies and Design. Tasks: 1. To find out, following an analysis of students’ papers, what errors are most commonly made. 2. To discuss errors of all levels (spelling, vocabulary, word composition, morphology, syntax). 3. To provide recommendations for the correction of most common language usage errors and discuss possible reasons of such errors. [From the publication]

ISSN:
2029-400X
Related Publications:
  • Baigiamasis studijų darbas : kalbininkų patarimai: teorija ir tvarkyba / Leonora Domininka Barzdžiukienė, Vilija Celiešienė, Angelė Kaulakienė. Vilnius : Technika, 2004. 123 p.
  • Dabartinės lietuvių kalbos gramatika / Vytautas Ambrazas, Kazimieras Garšva, Aleksas Girdenis, Evalda Jakaitienė, Pranas Kniūkšta, Stasė Krinickaitė, Vitas Labutis, Adelė Laigonaitė, Elena Oginskienė, Juozas Pikčilingis, Albertas Ružė, Nijolė Sližienė, Kazys Ulvydas, Vincas Urbutis, Adelė Valeckienė, Elena Valiulytė. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005. 745 p.
  • Lietuvių terminologija: teorijos ir tvarkybos metmenys / Kazimieras Gaivenis. Vilnius : Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2002. 145 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/68463
Updated:
2023-02-26 12:46:28
Metrics:
Views: 66    Downloads: 7
Export: