Įmonių teisinės formos: vokiškų ir lietuviškų terminų ekvivalentiškumo problemos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Įmonių teisinės formos: vokiškų ir lietuviškų terminų ekvivalentiškumo problemos
Alternative Title:
Zum Äquivalenzproblem der deutschen und litauischen Termini im Bereich Rechtsformen von Unternehmen
In the Journal:
Kalbotyra. 2008, t. 58 (3), p. 69-79
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Terminų ekvivalentiškumas; Teisės kalba.
Keywords:
LT
Teisės mokslas / Legal science.
Summary / Abstract:

LTVerčiant dalykinius tekstus, sudarant dvikalbius žodynus, vienas iš pagrindinių uždavinių yra terminų ekvivalentų nustatymas. Ekonomikos ir teisės kalbos tekstų žanruose, kurie yra verčiami iš vienos kalbos į kitą, dažnai vartojami įmonių teisinių formų terminai. Tyrimo tikslas - nustatyti vokiečių ir lietuvių kalbų įmonių teisinių formų sąvokų ekvivalentiškumą. Sugretinus Vokietijos ir Lietuvos įmonių teisinių formų sąvokų sistemas, nustatyta, kad dauguma šios srities sąvokų yra adekvačios, nes Vokietijoje pirmiausiai buvo legalizuota dauguma įmonių teisinių formų, tad kontinentinės Europos šalių įmonių teisinių formų sistemos remiasi Vokietijos įmonių teisinių formų sistema. O Lietuvos Respublikos įmonių teisines formas reglamentuojantys įstatymai perėmė Europos šalių patirtį. Vadinasi, šios srities terminai turi nedaug atitikmenų nebuvimo atvejų. Daugumos vokiečių ir lietuvių kalbų sąvokų esminiai požymiai sutampa, t. y. jei yra daliniai atitikmenys, sanklotos. Be to, šios sąvokos užima tą pačią vietą sąvokų sistemoje ir atlieka tą pačią funkciją. To pakanka, kad vokiškos sąvokos būtų įvardijamos daliniais lietuvių kalbos atitikmenimis. Ne konkrečioms įmonių teisinėms formoms, bet jų grupėms įvardinti, lietuvių kalboje vartojami sinonimiški aprašomojo pobūdžio leksiniai vienetai, kurie tiktų ir vokiškoms sąvokoms pavadinti. Tai leidžia manyti, kad šie hiperonimai nėra terminai kaip vokiečių kalboje. Labiausiai šių Vokietijos įmonių teisnių formų grupių požymius atspindėtų leksiniai vienetai neribotos atsakomybės įmonės ir ribotos atsakomybės įmonės.

ENWhen translating business texts and compiling bilingual dictionaries, one of the main tasks is the identification of the equivalents of the terms. The terms of legal forms of companies are frequently used in the areas of economics and law texts, translated from one language into another. The study aims at identification of the equivalence of the concepts of legal forms of companies in the German and Lithuanian languages. Upon comparing the systems of the concepts it was established that the majority of concepts of the area are adequate, since in Germany most legal forms of companies were legalized first of all therefore the systems of legal forms of companies in the countries of the continental Europe are based by the German system of legal forms of companies and the laws, regulating the legal forms of companies in the Republic of Lithuania took over the experience of the European countries therefore the terms of the area have insignificant number of cases of absence of equivalents. The essential characteristics of most concepts in the German and Lithuanian languages coincide, i. e. they are partially equivalent or overlapping. In addition, the concepts occupy the same place in the system of concepts and perform the same function, which is sufficient for the German concepts to be referred to as partial equivalents of those of the Lithuanian language. The synonymic lexical units of a descriptive character, which could also be suitable for denoting the German concepts, are used in the Lithuanian language for naming not specific legal forms of companies but their groups, which gives reasons to believe that the said hypernims are not terms as they are in the German language. The characteristics of the groups of legal forms of companies in the German language would best be reflected by the following lexical units: limited liability companies and unlimited liability companies.

ISSN:
1392-1517
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/15854
Updated:
2018-12-20 23:17:10
Metrics:
Views: 21    Downloads: 7
Export: