Statybos liaudies ir mokslo terminijos bendrybės ir skirtybės

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Statybos liaudies ir mokslo terminijos bendrybės ir skirtybės
Alternative Title:
Similarities and differences of folk and scientific terminology of building
In the Journal:
Terminologija. 2010, 17, p. 42-53
Keywords:
LT
Semantika / Semantics; Sinonimai / Synonyms; Terminija / Terminology.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariami pagrindiniai statybos liaudies ir mokslo terminijos panašumai ir skirtumai. Liaudies ir mokslo terminai yra nominatyvinę funkciją atliekantys nomenklatūriški specialiąsias sąvokas žymintys žodžiai ir žodžių junginiai. Liaudies terminija yra svarbus mokslo terminijos šaltinis – ankstyvosios statybos mokslo terminijos pavyzdžiai rodo, kad liaudies terminai imti tiesioginėmis ir netiesioginėmis reikšmėmis. Ne visi liaudies terminai tinka mokslo sąvokoms įvardyti – jie skiriasi ir keliamais reikalavimais. Iš mokslo terminų reikalaujama tikslumo, vienareikšmiškumo, taisyklingumo, sistemiškumo, stilistinio neutralumo, logiškumo. Liaudies terminai parodo kalbos išraiškos priemonių įvairovę, jiems būdingas sinonimiškumas, daugiareikšmiškumas ir vaizdingumas. Mokslo terminai kuriami kaip mokslo sąvokų sistemos nariai. Juos kuria ir apibrėžia specialistai. Mokslo terminų sudaromas semantinis laukas yra vienos srities terminus jungianti sisteminiu pagrindu unifikuota klasifikacinė struktūra. Liaudies terminai atskleidžia tautos pasaulio vaizdą ir specialiuosius vaizdinius įvardija be sąsajos su sąvokų sistema. Jų sudaromas semantinis laukas yra sudėtingesnis ir platesnis nei mokslo sąvokų semantinis laukas. Mokslo terminijoje siekiama sąvokų ir terminų atitikties, liaudies terminijoje nominacija yra pasirinktinė. Dėl įvairių paprastosios kalbos veiksnių ir vartosenos mokslo terminai gali supanašėti su liaudies terminais ir pasižymėti sinonimiškumu, daugiareikšmiškumu ir vaizdingumu.Reikšminiai žodžiai: Daugiareikšmiškumas; Liaudies terminai; Moksliniai terminai; Nominacija; Semantinis laukas; Sinonimija; Statybos terminija; Terminai; Terminologija; Folk terms; Nominatin; Polysemy; Scientific terms; Semantic field; Synonymy; Terminology; Terminology of building; Terms.

ENThis paper deals with similarities and differences between folk and scientific terminology of building. Folk and scientific terms are functional and semantic types of words, both are a nomenclative reflection of condensed information. Folk terminology is treated as an important source of scientific terminology and scientific terminology uses folk terminology for the needs of a naming system. Folk terms are incorporated into scientific terminology with revised, expanded, narrowed or figurative meanings. Some folk terms cannot be used for scientific concepts. Scientific terms have strict requirements of precision, monosemy, correctness, systematicality, stylistic neutrality, logicality. In folk terminology synonymy, polysemy and figurativeness are regular phenomena, which show the semantic flexibility of language. Scientific terms are created as units of a scientific concept system and they are defined by the specialists of the particular knowledge field. Terminological field is a systemic unified classification structure which comprises terms of a particular field. Folk terminology reflects the world view of a nation and names special concepts without relation to a concept system. In scientific terminology correspondence of concepts and terms is claimed. In folk terminology nomination of terms is a matter of choice. Due to various factors of common language and usage scientific terms can show the resemblance to folk terms and develop synonymy, polysemy and figurativeness. [From the publication]

ISSN:
1392-267X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28940
Updated:
2018-12-17 12:50:40
Metrics:
Views: 23    Downloads: 1
Export: