Insight into the latest computer and internet terminology

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Insight into the latest computer and internet terminology
Alternative Title:
Naujausių kompiuterijos ir interneto terminų apžvalga
In the Journal:
Kalbų studijos [Studies About Languages]. 2011, Nr. 19, p. 119-127
Keywords:
LT
Informacinės technologijos; Informacinės technologijos (IT); Kompiuterijos ir interneto terminologija; Kompiuterių ir interneto terminologija; Morfologiniai pokyčiai; Paprastieji terminai; Reikšmės pokyčiai; Semantinis kitimas, morfologinis kitimas; Sudėtiniai terminai; Sudėtinis terminas; Terminų daryba; Terminų struktūra; Terminų sudarymas; Vienažodis terminas.
EN
Complex terms; Computer and Internet terminology; Information technology (IT); Morphological change; Semantic change; Simple terms; Term formation; Term structure.
Summary / Abstract:

LTInformacinių technologijų (IT) sritis yra ypatinga tuo, kad nauji terminai joje atsiranda kiekvieną dieną. Yra paskaičiuota, kad anglų kalboje per dieną atsiranda apie 15 naujų žodžių, iš kurių 5 yra susiję su IT. Ši sritis pasižymi ne tik naujų terminų gausa, bet ir greitais pokyčiais jos terminologijoje. Be to, pastebimi ir kai kurie išskirtiniai IT terminų bruožai: vartojami tam tikri priešdėliai ir priesagos, daug žodžių sutrumpinimų bei metaforų, terminai dažniausiai yra lengvai įsimenami, patogūs naudoti, nesudėtingi ir netgi kartais žaismingi. Šiame straipsnyje nagrinėjami naujausi terminai išrinkti iš kompiuterijos ir interneto technologijos terminų, posakių ir santrumpų žodyno internete Webopedia. Pagrindinis straipsnio tikslas yra apžvelgti svarbiausias terminų struktūros ir darybos tendencijas. Atliktos terminų struktūros analizės rezultatai parodė, kad sudėtinių terminų, sudarytų iš 2 ir daugiau žodžių, yra apie tris kartus daugiau nei vienažodžių terminų. Nagrinėjant terminų darybą, buvo pastebėti 2 dažniausiai pasitaikantys metodai: semantinė kaita (26 proc.) ir morfologinė kaita (74 proc.). Dūrinių, kurie buvo nustatyti kaip dažniausias morfologinės kaitos procesas, reikšmė paprastai yra siauresnė ir aiškesnė. Be to, dažnai termino reikšmę galima suprasti iš jo sudėtinių dalių. Kiti terminų atsiradimo būdai, t.y. konversija ir skoliniai, tarp kompiuterijos ir interneto terminų nebuvo rasti. [Iš leidinio]

ENInformation technology is an exceptional field where new terms seem to be popping up everyday. The rate of new words being added to the English language is about 15 words a day, whereas in the field of information technology there are up to 5 words added. The field presents not only a great increase of new terms but also quick changes in its terminology. In addition, information technology terms have some exceptional features: they tend to be lively and colourful, simple, fresh, playful, user-friendly and sometimes even humorous. For the present article, the latest computer and Internet terms were taken from Webopedia, an online computer and Internet terminology source. The main aim was to overview trends in their structure and formation. The results have shown that there are about three times more complex terms consisting of two and more words than simple ones consisting of just one word. In the formation of the latest computer and Internet terms, two main methods have been observed: semantic change, which accounts for 26 % of all terms, and morphological change accounting for the rest 74 % of terms. Compounding being the most frequent process of morphological change suggests that the meaning of terms consisting of two and more words is often narrowed and clarified. Also, the meaning is often transparent from the composite parts of a term. Other methods like conversion and borrowing have not been observed in the analysis. [From the publication]

ISSN:
1648-2824; 2029-7203
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33391
Updated:
2018-12-17 13:07:14
Metrics:
Views: 6    Downloads: 4
Export: