Lietuvių, anglų ir norvegų kalbų baudžiamosios teisės terminai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių, anglų ir norvegų kalbų baudžiamosios teisės terminai
Alternative Title:
Criminal law terms in Lithuanian, Norwegian and English
In the Journal:
Kalbų studijos [Studies About Languages]. 2010, Nr. 17, p. 19-28
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Baudžiamosios teisės terminai; Lyginamoji teisės terminologija; Nusikalstama veika; Terminai; Terminologija; Terminų ekspresyvumas; Terminų formalioji sandara; Terminų šaltiniai; Comparative law terms; Criminal activities; Criminal law terms; Expression of terms; Formal structure of terms; Sources of terms; Terminology; Terms.
Keywords:
LT
Baudžiamosios teisės terminai; Lyginamoji teisės terminologija; Nusikalstama veika; Terminai; Terminija / Terminology.
EN
Comparative law terms; Criminal activities; Criminal law terms; Expression of terms; Formal structure of terms; Sources of terms; Terminology; Terms.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama 20 lietuviškų baudžiamosios teisės terminų, nusakančių nusikalstamas veikas, ir jų atitikmenys anglų ir norvegų kalbomis. Lietuviški terminai išrinkti iš Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso. Jų atitikmenų ieškota Jungtinės Karalystės Parlamento įstatymuose, apibrėžiančiuose nusikalstamas veikas, Norvegijos Karalystės Baudžiamosios teisės įstatymuose ir teisės terminų žodynuose. Visos trys šalys, kuriose vartojami tiriami terminai, turi skirtingas teisės sistemas ir savitas terminų kūrimo tradicijas. Tyrimu siekiama atskleisti, kaip kuriami baudžiamosios teisės terminai minėtose teisės sistemose, kas, autorių nuomone, gali suteikti idėjų ir naudingos informacijos lietuvių terminijos kūrėjams, sudarant naujus ar koreguojant jau vartojamus terminus. Siekiant šio tikslo, terminai analizuojami keliais požiūriais – tiriama vientisinių ir sudėtinių terminų formalioji sandara, šaltiniai, sudedamųjų komponentų semantika ir ekspresyvumo laipsnis. Straipsnio pabaigoje pateikiami apibendrinimai, bandant įžvelgti dėsningumus, būdingus tiriamųjų kalbų baudžiamosios teisės terminijai. vaizdą. [Iš leidinio]

EN4) All three languages possess terms made of figurative words which expressively connect the crimes with day-to-day activities and historic events. Most of such terms are found English. The offered insights on the different nature of the criminal law terms are believed to be valuable in considering the principles of term-formation and teaching/learning/translating legal Lithuanian, English and Norwegian.The article provides a comparative analysis of criminal law terms denoting criminal activities in the Lithuanian, English and Norwegian languages and discusses the principles of term-formation used in the languages under investigation. The research findings lead to the following conclusions: 1) Criminal activities in the investigated languages are denoted by one-word and multi-word terms. In Lithuanian, most one-word terms are verbal derivatives, in English – verbal derivatives or root-nouns, while in Norwegian, one-word terms are mostly compounds. The number of words constituting the multi-word terms is different in these languages as well. Short terms (consisting of 1-3 words) prevail in English and Norwegian, whereas in Lithuanian, alongside with the short terms, long and complicated phrases (consisting of 6 and more words) are used as names of criminal activities. 2) The investigated terms have different origin. Most Lithuanian terms are made of inheritances; in English and Norwegian, however, a considerable number of terms is made of borrowings from French (in English) and German (in Norwegian). 3) Though the analyzed terms denote the same or similar criminal activities, the semantics of the constitutive components of the Lithuanian, English and Norwegian counterparts is often different. This proves that the terms reflect not only the nature of the activity, but also the attitude to the activity in different societies. [From the publication]

ISSN:
1648-2824; 2029-7203
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28341
Updated:
2018-12-17 12:49:15
Metrics:
Views: 17    Downloads: 4
Export: