Metaforiniai terminai su žalios spalvos leksema. ES dokumentų vertimo iš anglų kalbos į lietuvių ir italų kalbas atvejo analizė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Metaforiniai terminai su žalios spalvos leksema. ES dokumentų vertimo iš anglų kalbos į lietuvių ir italų kalbas atvejo analizė
Alternative Title:
Green colour-based metaphorical terms: translating EU documents from English into Lithuanian and Italian
In the Journal:
Vertimo studijos. 2019, t. 12, p. 51-70
Keywords:
LT
ES teisės diskursas; Metaforiniai terminai; Terminai su spalvos leksema; Terminologija; Vertimas.
EN
Colour-based terms; EU legal discourse; Metaphorical terms; Terminology; Translation.
Summary / Abstract:

LTŠio straipsnio objektas – metaforiniai terminai ES teisės diskurse. Jame aptariama metaforinio termino sąvoka, tokių terminų vartojimas ES teisės aktuose ir vaidmuo šiuolaikiniuose dalykiniuose tekstuose, taip pat atkreipiamas dėmesys į metaforinių terminų vertimą. Straipsnyje nagrinėjami 2016– 2017 m. paskelbtuose ES antrinės teisės aktuose aptikti metaforiniai terminai su žalios spalvos leksema, aptariama jų darybos motyvacija originalo kalba ir vertimo į lietuvių ir italų kalbas būdai. Atlikus tyrimą pastebėta, kad vyrauja tendencija metaforinius terminus su spalvos leksema išversti tiesiogiai, išlaikant originale esančią spalvos leksemą. Kartu išlaikomas ir termino metaforiškumas. Ir nors tyrimas apima palyginti trumpą laikotarpį, jis patvirtina kai kuriuose pastarųjų metų terminologijos darbuose jau keltą mintį, kad lietuvių kalboje terminijos metaforizacija vis ryškesnė, nors ir retesnė negu palyginimui pasirinktoje italų kalboje, kurioje specializuotuose tekstuose metaforiniai terminai vartojami dažniau. [Iš leidinio]

ENThe object of this article is metaphorical terms in EU legal discourse. It discusses the concept of a metaphorical term, the usage of such terms in EU legal acts and their role in modern LSP texts, with a focus on their translation. The study analyses metaphorical terms with the lexeme “green” as used in secondary legislation, published between 2016 and 2017, and the motivation of term formation in the source language and translation strategies of rendering these terms into Lithuanian and Italian. The results suggest that in most cases word-for-word translation is used when translating colour-based metaphorical terms, thereby preserving the colour lexeme of the source language in the target language and, thus, the metaphorical character of the term itself. Although the study covers a relatively short period, it confirms the idea that has already been raised in some papers on terminology about an increasing trend of using metaphorical terms in Lithuanian legal texts, even though this is less persistent than in Italian, the language chosen for comparison. [From the publication]

DOI:
10.15388/VertStud.2019.4
ISSN:
2029-7033
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/82221
Updated:
2020-04-24 06:55:22
Metrics:
Views: 12    Downloads: 4
Export: