Dėl teisės terminų pateikimo „Tarptautinių žodžių žodyne“

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dėl teisės terminų pateikimo „Tarptautinių žodžių žodyne“
Alternative Title:
On the submission of legal terms in the dictionary of international words
In the Journal:
Respectus philologicus. 2023, Nr. 43 (48), p. 24-35
Keywords:
LT
Semantika / Semantics; Teisės mokslas / Legal science; Terminija / Terminology; Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word; Žodžių kilmė. Etimologija / Word origin. Etymology.
Summary / Abstract:

LTSiekiant įvertinti, ar Tarptautinių žodžių žodynas (toliau TŽŽ2013) moksliniame ir praktiniame darbe gali būti pasitelkiamas kaip vienas iš teisės terminijos šaltinių, iš TŽŽ2013 išrinkti teisės sąvokas įvardijantys terminai ir galimi jų būdvardiniai dėmenys, išanalizuota prie jų pateikiama informacija ir nurodyti pagrindiniai terminų ir jų dėmenų morfeminės sudėties ir semantikos bruožai. Nustatyta, kad 65 proc. iš 676 žodyne aptiktų teisės terminų kilę iš lotynų, 17 proc. – iš prancūzų, 6,5 proc. – iš graikų kalbos, likę 11 proc. – iš kitų kalbų. Daiktavardinius teisės terminus dažniausiai sudaro visi tarptautinės kilmės komponentai, neskaitant galūnės, o visi veiksmažodiniai teisės terminai vertintini kaip hibridai, nes juos sudaro svetimos kilmės pamatas ir lietuviškos priesagos. 26 proc. būdvardinių terminų dėmenų sudaro svetimos kilmės pamatas ir tarptautinės priesagos, apie 70 proc. traktuojami kaip hibridai. Taip pat straipsnyje aptartos lietuvių kalboje vartojamų terminų ir jų angliškų atitikmenų semantinių laukų nesutaptys. Daroma išvada, kad TŽŽ2013 su tam tikromis išlygomis naudotinas tiek teisės ir kalbos mokslų, tiek praktikos srityse kaip vienas iš teisės terminijos šaltinių. Reikšminiai žodžiai: teisės terminas; tarptautinių žodžių žodynas; žodžio kilmė; morfeminė sudėtis; semantika. [Iš leidinio]

ENIn order to determine whether the Dictionary of International Words (hereinafter TŽŽ2013) can be used as one of the sources of legal terminology in scientific and practical work, the terms denoting the concepts of law and their potential adjectival components were selected from the TŽŽ2013, the information provided with them was analysed, and the main features of the morphemic structure and semantics of the terms and their components were identified. Of the 676 legal terms found in the dictionary, 65% originate from Latin, 17% from French, 6.5% from Greek and 11% from other languages. The majority of legal noun terms are made up of all compounds with foreign roots, while all of the verb legal terms are to be regarded as hybrids since they are made up of a base with foreign roots and Lithuanian suffixes. 26% of the adjectival compounds are made of a foreign base and international suffixes, and around 70% are considered hybrids. The article also explores the discrepancies between the semantic fields of Lithuanian terms and their English equivalents. The TŽŽ2013, with certain reservations, can be used as one of the sources of legal terminology in law and language sciences as well as in practice. Keywords: legal term; a dictionary of international words; word origin; morphemic structure; semantics. [From the publication]

DOI:
10.15388/RESPECTUS.2023.43.48.105
ISSN:
1392-8295; 2335-2388
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/100640
Updated:
2023-04-24 11:08:21
Metrics:
Views: 12    Downloads: 3
Export: