Apie terminografiją ir terminų standartizaciją

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Apie terminografiją ir terminų standartizaciją
Alternative Title:
On terminography and terminology standardization
In the Journal:
Terminologija. 2018, 25, p. 23-38
Keywords:
LT
Terminografija; Terminų standartizacija; Terminų tvarkybos būdai; Terminų žodynas; Terminų standartas.
EN
Terminography; Terminology standardization; Terminology ordering; Terminological dictionaries; Terminology standards.
Summary / Abstract:

LT2002 m. išėjusioje knygoje „Lietuvių terminologija: teorijos ir tvarkybos metmenys“ Kazimieras Gaivenis išskyrė keturis terminų tvarkybos būdus – terminografiją (terminų žodynų rengimą ir leidybą), terminų standartizaciją, kompiuterinę terminų tvarkybą ir tekstinę terminų tvarkybą (Gaivenis 2002: 63). Straipsnio objektas – pirmieji du iš šių būdų. Terminografija Lietuvoje turi ganėtinai senas tradicijas: po kelerių metų minėsime pirmojo rankraštinio terminų žodyno dviejų šimtų metų jubiliejų, pirmajam spausdintam terminų žodynui jau suėjo daugiau nei šimtas metų. Iki 2018 m. išleista daugiau kaip 600 spausdintų terminų žodynų. Lietuvių kalbininkų darbuose ne vienas terminų žodynas buvo nagrinėtas, rašyta apie terminografijos principus bei istoriją, rengta terminų žodynų bibliografija. Gerokai mažiau dėmesio teko terminų standartizacijai. Ši terminologijos darbo sritis Lietuvoje dar gan nauja – pirmieji lietuviški terminų standartai išleisti tik 1993 m. Straipsnio tikslas – panagrinėti bei įvertinti terminografijos ir terminų standartizacijos sampratas. Keliami tokie uždaviniai: 1) apžvelgti, kaip terminai terminografija ir terminų standartizacija apibrėžiami žodynuose, terminų standartuose, mokslo bei mokomuosiuose leidiniuose, 2) aptarti terminografijos ir terminų standartizacijos santykį, terminų žodynų ir terminų standartų panašumus, 3) pateikti siūlymų dėl sąvokų traktavimo ir terminų tvarkybos būdų skyrimo. Atliekant tyrimą daugiausia taikytas analitinis aprašomasis metodas. [Iš leidinio]

ENIn the works of Lithuanian linguists terminography and terminology standardization (preparation of terminology standards) are commonly viewed as two different branches of terminology ordering. Terminography is usually defined as the practice and theory of compilation of terminological dictionaries and terminology standardization is viewed as the preparation of terminology standards. The scope of both terminography and terminology standardization is wider: terminography covers not only compilation of terminological dictionaries but also sets of term entries presented in various forms; terminology standardization deals with terminology standards and sets of term entries presented in non-terminology standards. It is a common perception in Lithuanian linguistics that terminology standards cover microsystems of terms of very narrow fields of manufacturing or technology and are used by a small number of specialists, while terminological dictionaries present macrosystems of terms and have a much wider use. This is true only to some extent. The development of new fields of knowledge and the growth of terminology create the need for specialized dictionaries. There are highly specialized terminological dictionaries comprising a small number of terms as well as large terminology standards which include terms widely used in several fields. Terminology standards and terminological dictionaries are not so different – they both comprise a set of term entries compiled according to the same terminographical principles. Therefore, terminology standardization could be viewed as part of terminography. Terminology standardization is a relatively new kind of terminology work in Lithuania – the first national terminology standards were published in 1993.During the following few years a large number of national terminology standards were prepared each year, but when Lithuania became a member of international standardization organizations this number decreased significantly. At the same time publication of Lithuanian versions of international terminology standards has been started, but the number of translated standards comprises only a small proportion of all adopted standards. [From the publication]

ISSN:
1392-267X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/80815
Updated:
2019-12-07 16:12:41
Metrics:
Views: 94    Downloads: 4
Export: