Keletas atgaivintų Lauryno Ivinskio augalų vardų

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Keletas atgaivintų Lauryno Ivinskio augalų vardų
Alternative Title:
Revival of certain plant names created by Laurynas Ivinskis
In the Journal:
Terminologija. 2008, 15, p. 132-141
Keywords:
LT
augalų vardai; neologizmas; aiški motyvacija; neaiški motyvacija; Laurynas Ivinskis; terminologija; terminai; augalų rūšių pavadinimai; neologizmai.
EN
plant names; neologism; clear motivation; nuclear motivation; Laurynas Ivinskis; terminology; terms; names of genera of plants; neologisms.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariami medieninių, pluoštinių, dervinių ir dekoratyvinių augalų vardai, paimti iš L. Ivinskio rankraščio "Prigimtiimené turente sawieje dalijkus iemies, ioliun ir giwunun su parodiniu anun wartojimo (Spis minerałów, roślin i tworów żyjących (zwierzęcych)" (toliau − "Prigimtumenė"). Straipsnio autorė teigia, kad kai kurie L. Ivinskio "Prigimtūmenės" augalų vardai, iki šiol nepatekę į jokį spausdintą šaltinį, teikiami vartoti Terminologijos pakomisėje juos patvirtinus kaip lietuviškus vardus augalų, kurie lietuviškai dar nebuvo pavadinti. Dažniausiai konkrečiai augalo genčiai įvardyti, pasak straipsnio autorės, teikiamas tas L. Ivinskio naujadaras ar naujažodis, kuriuo jis kaip tik tą augalą ir pavadino. Taip pat straipsnio autorė daro išvadą, kad šiek tiek mažiau nei pusė teikiamų vartoti L. Ivinskio augalų genčių vardų yra naujadarai, turintys motyvaciją, pvz.: "alksnotis", "grėsvis", "mėlūnis", "smuikainis", "sulpėtras", "irmonis", "uogminys", "viršūklis", "vytmenys", "žibėtras" ir kt., o daugiau nei vienas trečdalis tokių naujažodžių, kurių neaiški nei daryba, nei motyvacija, pvz.: "duršvas", "eikras", "jostras", "kolūnis", "labūstras", "liesmuo", "nuolaisis", "salksnas", "sanūtras", "spingras", "pūglas", "sūblas", "sumbras", "ūgras", "vaiklas" ir kt. Straipsnio autorė teigia, kad šeštadalio straipsnyje aptariamų L. Ivinskio augalų genčių vardų darybą galima atsekti, tačiau motyvacija neaiški, pvz.: "dirktas", "gairuvas", "imšas", "mėklainis", "plienumas", "raivė", "ringotis", "skaburas", "skersteni.

ENSince 2002 the Terminology Sub-commission of the State Commission of the Lithuanian language has together with botanists been discussing and agreeing on Lithuanian names to give to plants which have previously not been named in Lithuanian. The majority of such plants are newly introduced to Lithuania. It was noted that some of them were already named by Laurynas Ivinskis in one of his most important scientific works Prigimtūmenė (Nature); therefore the decision was taken where possible not to create new names, but to adopt names proposed by Laurynas Ivinskis. This article analyses 58 names of genera of plants, taken from Prigimtūmenė by Laurynas Ivinskis. Less than half of the names of genera of plants created by Laurynas Ivinskis are neologisms with clear motivation, for instance alksnötis (Clethra), grėsvis (Kalmia), mėlunis (Dianella), smuikainis (Citharexylum), sulpėtras (Calyptrocalyx), širmonis (Aletris), uogminys (Uvularia), viršuklis (Terminalia), vytmenys (Abelia), žibėtras (Aeschynomene) and more than one third of neologisms have unclear word formation and motivation, for instance duršvas (Cotyledon), eikras (Tibouchina), elkras (Umbilicus), jostras (Plumeria), kolunis (Petrea), labūstras (Cabomba), liesmuo (Onosma), nuolaisis (Aphyllanth.es), salksnas (Cornutia), sanūtras (Guarea), spingras (Sesuvium), spūglas (Pernettya), sūblas (Exacum), sumbras (Elaeodendron), ūgras (Comptonia), vaiklas (Glaucium).It is possible to trace the word formation pattern of one sixth of the names created by Laurynas Ivinskis, though their motivation is unclear, for instance dirktas (Amsonia), gairuvas (Cantua), imšas (Conospermum), mėklainis (Mimusops), plienumas (Narthecium), raivė (Pachira), ringotis (Canella), skaburas (Hippocrepis), skerstenis (Cheilanthes). Little by little, neologisms in Prigimtūmenė (Nature) are being revived and put into use; thereby the effort of Laurynas Ivinskis to create Lithuanian names of plants was not made in vain. [From the publication]

ISSN:
1392-267X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20185
Updated:
2018-12-17 12:20:44
Metrics:
Views: 19    Downloads: 11
Export: