Dėl kai kurių priesagos -inis, -ė būdvardžių teisės kalboje : teiktina ir neteiktina vartosena

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dėl kai kurių priesagos -inis, -ė būdvardžių teisės kalboje: teiktina ir neteiktina vartosena
In the Journal:
Teisės problemos. 2013, Nr. 1 (79), p. 86-100
Keywords:
LT
Teisės terminai; Teisės kalba; Išvestiniai būdvardžiai; Priesaginiai vediniai; Žodžių darybos klaidos; Priesaga -inis, -ė; Suffix -inis, -ė.
EN
Law terms; Judicial language; Derived adjectives; Ssuffix derivatives; Mistakes of word formation.
Summary / Abstract:

LTŠioje apžvalgoje pirmiausia siekiama aptarti vieną iš gausesnių žodžių darybos klaidų grupių – tai išvestiniai būdvardžiai su priesaga -inis, -ė, kurių pamatiniai žodžiai yra abstraktūs veiksmažodiniai daiktavardžiai, turintys priesagas -imas, -ymas, -umas, -inys ir kt. Ne vieno sudėtinio teisės termino dėmuo yra toks nesisteminės, lietuvių kalbai neįprastos darybos būdvardis, patekęs net į įstatymų, kodeksų ir jų komentarų bei vadovėlių kalbą. Šie priesagos -inis, -ė vediniai yra neteiktinos darybos, tad turėtų būti keičiami taisyklingais atitikmenimis. Dažniausiai tokius dirbtinius ir todėl vengtinus darinius atstoja bendrinei kalbai įprastas daiktavardžio kilmininkas, kitais kartais, atsižvelgiant į termino vartojimo kontekstą, siūloma vartoti dalyvį ar kitą taisyklingą konstrukciją. Taigi apžvalgoje pristatoma esama padėtis – kokie terminai ir kiti dažnesni pasakymai vartojami teisės kalboje su minėtais neteiktinais būdvardžiais, šio kalbos reiškinio kalbininkų vertinimai ir siūlymai. [Iš leidinio]

ENThis review first seeks to discuss one of the vastest groups of word formation mistakes, i.e. derivative adjectives with the suffix -inis, - ė, the primary words of which are abstract verbal nouns with suffixes -imas, -ymas, -umas, -inys, etc. Many of these adjectives can be come across even in laws, codes and comments thereto and textbooks. These derivatives from the suffixes -inis, -ė are of improper word formation, therefore, they should be replaced with proper equivalents. Usually, these artificial and therefore avoidable derivatives can be replaced with the genitive case of nouns. In some cases, considering the context of the term, participle form or another proper construction is offered for use. Therefore, the review presents the present situation, i.e. the terms and other frequent phrases are used in the legal language with the above improper adjectives and the evaluations and offers by linguists with regard to this phenomenon.

ISSN:
1392-1592; 2351-6364
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/48930
Updated:
2017-12-22 14:51:13
Metrics:
Views: 40    Downloads: 3
Export: