Sources of one-word terms used in UK and Lithuanian constitutional law acts

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Sources of one-word terms used in UK and Lithuanian constitutional law acts
Alternative Title:
Jungtinės Karalystės ir Lietuvos konstitucinės teisės aktuose vartojamų vientisinių terminų šaltiniai
In the Journal:
Taikomoji kalbotyra. 2015, 7, p. 1-20
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Gretinamoji analizė; Konstitucinė teisė; Teisės terminija; Terminų daryba; Terminų šaltiniai; Vientisiniai terminai; Constitutional law; Contrastive analysis; Formation of terminology; Legal terminology; One-word terms; Sources of terminology.
Keywords:
LT
Anglų kalba / English language; Gretinamoji analizė; Konstitucinė teisė. Konstitucija / Constitutional law. Constitution; Lenkų kalba / Polish language; Terminija / Terminology.
EN
Contrastive analysis; One-word terms.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas – išanalizuoti Lietuvos ir Jungtinės Karalystės konstitucinės teisės vientisinius terminus kilmės požiūriu. Terminai išrinkti iš Lietuvos Respublikos Konstitucijos (1992 m.) ir svarbiausių Jungtinės Karalystės konstitucinės teisės aktų, išverstų į šiuolaikinę anglų kalbą, – Magna Carta (1297 m.), Habeas Corpus akto (1679 m.), Teisių bilio (Bill of Rights, 1689), Santvarkos akto (Act of Settlement 1700) bei Žmogaus teisių akto originalo (Human Rights Act 1998). Iš viso surinkti ir išanalizuotas 602 terminai (361 anglų kalba ir 241 lietuvių kalba). Atliktas tyrimas leidžia daryti tokias išvadas: 1) Vientisiniai anglų konstitucinės teisės terminai daromi tiek iš vidinių (11%), tiek iš išorinių šaltinių (85%), tačiau terminai, padaryti iš išorinių šaltinių aiškiai dominuoja. Lietuvių kalboje šis santykis yra atvirkštinis: dauguma terminų yra terminologizuoti savos kilmės žodžiai – 76%, ir tik 2% atėjo iš išorinių šaltinių. Abiejose kalbose yra hibridų (terminų, padarytų, jungiant morfemas, kildinamas iš vidinių ir išorinių šaltinių), bet jų skaičius nedidelis: konstitucinės teisės aktuose anglų kalba jų yra 4%, lietuvių kalba – 2%. 2) Darant terminus iš vidinių šaltinių, terminizuojami paprastieji savos kilmės žodžiai arba padaromi nauji žodžiai. Konstitucinės teisės aktuose anglų kalba terminizuotų paprastųjų žodžių ir darinių skaičius beveik vienodas, o LR Konstitucijoje darinių skaičius žymiai didesnis už terminizuotų paprastųjų žodžių skaičių. 3) Pagrindinis gatavų terminų skolinimosi šaltinis tiek anglų tiek lietuvių kalbose yra lotynų kalba, iš kurios skolintasi tiesiogiai arba per kitas kalbas. Anglų kalbos terminai taip pat atėjo ir iš prancūzų, graikų, senosios skandinavų bei viduriniosios vokiečių arba olandų kalbos, o lietuvių kalbos terminai – iš prancūzų, graikų bei lenkų kalbų.4) Sudarant hibridus, naudojami du morfemų jungimo modeliai: svetimos kilmės šaknis jungiama su savos kilmės afiksu arba savos kilmės šaknis jungiama su svetimos kilmės afiksu. Išanalizuotoje anglų kalbos medžiagoje rasti abiejų modelių hibridai, o lietuvių kalbos medžiagoje – tik pirmo modelio hibridai. Abiejose kalbose svetimos kilmės morfemos yra atėjusios iš lotynų ir prancūzų kalbų. Atliktas tyrimas atskleidžia, kokios kalbos turėjo didžiausią įtaką lietuvių ir anglų konstitucinės teisės terminijos formavimuisi, ir parodo pagrindinius dėsningumus, būdingus lietuvių ir anglų konstitucinės teisės terminijos darybai. Autorės tikisi, kad šis tyrimas paskatins plačiau patyrinėti įvairių kalbų terminiją ir pasisemti idėjų, kaip kurti ir tobulinti mūsų kalbos terminus. [Iš leidinio]

ENThe article addresses the issues of formation of legal terminology in Lithuanian and English. The terminology of Lithuanian law started to be formed at the beginning of the 20th century. Its development has been influenced by several political upheavals and has undergone considerable changes. Since new legal terms are constantly created, it is worthwhile to compare and contrast Lithuanian term formation tendencies with term formation traditions in other languages. Contrastive research not only reveals peculiarities of term formation in different languages, but allows researchers to see native terminology in a new light and assessing it more objectively. In this article, the Lithuanian constitutional law terms are compared with the English constitutional law terminology that has a long history dating back to the 13th century. The article analyses the sources and means of formation that have been used for the creation of Lithuanian and UK constitutional law terms and reveals important differences in legal term formation in these two languages. The authors expect that the findings of the research will provide useful information to the developers of Lithuanian legal terminology, as well as to the users of Lithuanian and English legal terms. [From the publication]

ISSN:
2029-8935
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/57454
Updated:
2021-03-25 14:17:00
Metrics:
Views: 18    Downloads: 1
Export: