О взаимодействии языков в процессе усвоения иностранных слов

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
О взаимодействии языков в процессе усвоения иностранных слов
Alternative Title:
On interaction of languages in mastering foreign words
In the Journal:
Keywords:
LT
Kalbų (užsienio) mokymas / Language (foreign) teaching; Rusų kalba / Russian language; Užsienio kalbų mokymas / Foreign language teaching.
Summary / Abstract:

LTUžsienio kalbos žodžių įsisavinimas vienu metu mokantis gimtosios ir užsienio kalbų yra susijęs su kalbų sąveikos skirtinguose kalbiniuose lygmenyse lingvistine-didaktine problema. Kadangi užsienio kalbos žodžiai į lietuvių moksleivių rusų kalbą daugiausia patenka per jų gimtąją kalbą, moksleivių kalboje vyksta kalbų sąveika, kuri sukelia arba teigiamą perkėlimą, arba neigiamą rezultatą (interferencijos klaidas). Straipsnyje analizuojamos pagrindinių mokyklų, gimnazijų moksleivių ir aukštųjų mokyklų studentų, pasirinkusių rusų kalbos specialybę, klaidos. Straipsnio autoriai pristato kelias dažniausias klaidų rūšis ir rekomendacijas, kaip šių klaidų išvengti, remiantis valstybinės kalbos programa. Taip pat yra nagrinėjami autentiškos kalbos (tarimo, rašymo, kirčio vietos) pavyzdžiai, užsienio kalbos žodžių leksinės reikšmės skirtumai įsisavinamose kalbose ir jų leksinio suderinamumo klausimai. Straipsnyje aprašomi ir dažniausi pernelyg gausūs užsienio kalbos žodžių vartojimo atvejai. Daug dėmesio skiriama anglicizmams, kuriems galima rasti atitinkamų atitikmenų gimtojoje ir rusų kalbose.Reikšminiai žodžiai: Užsienio kalbos žodžių įsisavinimas; Kalbų mokymasis; Mastering foreign words.

ENMastering of a foreign language when learning the native and foreign language at the same time is related with the linguistic – didactic problem of interaction of languages on different linguistic levels. Since the words of a foreign language come into the Russian language of Lithuanian school students through the native tongue, an interaction of languages occurs in the students’ language, which raises either a positive transposition or a negative result (the errors of interference). The article analyses the errors, made by pupils of comprehensive schools and gymnasiums and students of higher educational institutions, who choose the specialty of the Russian language. The authors of the article present several most frequent types of errors and recommendations on how to avoid the errors, referring to the state language programme. In addition the article examines the examples of the authentic language (pronunciation, writing, stressing), the differences of the lexical meaning of the words of a foreign language in the learned languages and the issues of their lexical compatibility and describes the cases of use of words of a foreign language, which are becoming more and more frequent. Significant attention is dedicated to Anglicisms, which can be expressed by corresponding words of the native or Russian language.

ISSN:
1407-9739
Related Publications:
Lietuvių terminologija: teorijos ir tvarkybos metmenys / Kazimieras Gaivenis. Vilnius : Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2002. 145 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1783
Updated:
2013-04-28 15:33:02
Metrics:
Views: 34
Export: