Terminai ir nebe terminai populiariojoje žiniasklaidoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Terminai ir nebe terminai populiariojoje žiniasklaidoje
Alternative Title:
Terms and non-terms in popular media
In the Journal:
Acta linguistica Lithuanica. 2021, t. 84, p. 98-121
Keywords:
LT
Terminai; Determinologizacija; Semantika; Varijavimas; Tekstynai; Delfi.lt.
EN
Terms; Determinologization; Semantics; Variation; Corpus.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama terminų vartosena populiariojoje internetinėje žiniasklaidoje. Tyrimu buvo siekiama nustatyti, kokia reikšme – specialiąja (terminine) ar determinologizuota – internetinėje žiniasklaidoje vartojami kalbos vienetai, medicinoje funkcionuojantys kaip terminai, identifikuoti kitus semantinius tų terminų pokyčius. Tyrimo objektas – terminas alergija ir su juo sudaryti sudėtiniai terminai, o pagrindinis šaltinis – DELFI.lt tekstynas. Straipsnyje atskleidžiama terminijos dinamika. [Iš leidinio]

ENThe article discusses the usage of terms in popular online media. The aim of the research was to determine in which meaning – special (terminological) or determinologized – the language units functioning as terms in medicine are used in online media and to identify other semantic changes of those terms. The object of the research is the term alergija ‘allergy’ and the complex terms formed with it, whereas the major source is the DELFI.lt corpus. The article reveals the dynamics of terms. [From the publication]

DOI:
10.35321/all84-05
ISSN:
1648-4444
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/93950
Updated:
2022-03-24 19:00:49
Metrics:
Views: 8
Export: