Terminology: the term variance in the english and Lithuanian special language of economics

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Terminology: the term variance in the english and Lithuanian special language of economics
Alternative Title:
Terminologija: anglų ir lietuvių ekonomikos terminų variantiškumas dalykinėje kalboje
Keywords:
LT
Sinonimai / Synonyms; Terminija / Terminology.
Summary / Abstract:

LTTobulėjant mokslui ir technologijoms įvairių mokslų terminija papildoma naujais terminais. Kuriant terminus neišvengiama variantiškumo ar sinonimijos. Nors sinonimija ir variantiškumas yra natūralus kalbos raidos vyksmas, tačiau terminologijos teorijoje keliamas reikalavimas, kad terminai būtų vienareikšmiai ir neturėtų sinonimų. Ekonomikos terminijoje gausu seniai vartojamų tarptautinių žodžių, neturinčių lietuviško atitikmens ir su jais sudarytų sinonimų, pvz.: bazė // ekonominė bazė, kreditas, akcija, kapitalas, kapitalo judėjimas, pagrindinis kapitalas ir kt. Šiame straipsnyje, analizuojami iš trijų žodynų (AĮVTŽ, 2000; ETŽ, 2005; AEA-LKŽ, 2006) išrinkti variantiški ekonomikos terminai, siekiama išsiaiškinti ar laikomasi terminų normintojų rekomendacijų, kad tarptautinis žodis būtų pasirenkamas tada, kai nėra tolygaus lietuviško atitikmens. Straipsnyje dėmesys kreipiamas į skirtingus terminų įvardijimo atvejus, siekiama išsiaiškinti variantų vartosenos tendencijas dalykinėje kalboje. Šiame darbe aptariami vienažodžiai ir sudėtiniai variantiški ekonomikos terminai (taip pat jiems priskiriami ir hibridai, t.y. terminai, turintys ir tarptautinių ir lietuviškų elementų), analizuojama, kokį variantą siūlo žodyno sudarytojai ir kokį vartoja ekonomikos srities specialistai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Dalykinė kalba; Ekonomika; Hibridas; Sinonimija; Sudėtinis terminas; Tarptautinis žodis; Terminija; Variantas; Vienažodis terminas; Ambiguity; Complex term; Designation; Economic; Hybrid; International word; Lexical unit; One-word term; Special language; Specific terms of economics; Synonym; Systematic comparison; Term; Term variant; Variant.

ENTerms are special lexical items which occur in a particular discipline. Term variants, often called synonyms, are the linguistic items that differ in form and may have nearly the same meaning as another term words in a special language. Thus a systematic comparison of the English terms of economics with the Lithuanian language searching for term equivalents to designate new phenomena of some particular things in Lithuanian as a consequence often reveals conceptual inconsistencies. Therefore a need for thorough study of specific terms of economics in the native Lithuanian language provides a firm basis for the creation of particularly proper and relevant ones. Accordingly, the process of designation of relevant phenomena causes the emergence of term variants often influenced by English. Attention should be paid to the fact that many term variants may occur in some senses and they can often pose ambiguity from a different perspective. However, a cause of misunderstanding and inaccuracy in using term variants of economics occurs to be problematic when designating the same concept. The paper focuses on the expansion of the terms in the sense of term variants that are produced in the Lithuanian special language of economics. [From the publication]

ISSN:
2029-0497
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33929
Updated:
2016-10-03 13:34:34
Metrics:
Views: 28
Export: