Knygotyra

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Knygotyra
Alternative Title:
Book Science
Editors:
Kaunas, Domas, sudarymas [com]
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2006.
Pages:
399 p
Reviews:
Summary / Abstract:

LTVilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto dėstytojų parengtas vadovėlis "Knygotyra" pripažintas bendruoju vadovėliu Lietuvos kolegijoms ir universitetams, rengiantiems leidybos, poligrafijos, bibliotekininkystės ir knygotyros specialistus, bet naudojamas ir kitose studijų programose, susijusiose su medijomis ir jų dizainu. Vadovėlio autorių pasirinkta koncepcija: knyga yra intelektualiojo ir materialinio produkto sintezė ir studijų programose ją būtina analizuoti pirmenybę teikiant informacijos ir komunikacijos ir kultūrologijos mokslui. Leidinio tikslas – teikti dalyko teorinius pagrindus, žinias apie svarbiausius knygininkystės procesus, padėti įsisąmoninti mokslinę ir profesinę terminiją, lavinti informacijos ir komunikacijos priemonių rengimo ir panaudojimo gebėjimus. Vadovėlyje apibendrinta autorių pedagoginė patirtis, sukaupta dėstant skirtingus knygotyros dalykų kursus, norminant terminologiją ir bendraujant su profesine aplinka. Kai kuriuos kursus, susijusius su leidinių dizainu ir menu, dėsto Dailės akademijos dėstytojai. Vadovėlio privalumas – dėstymo lengvumas ir prieinamumas. Suvokimą palengvina ir parankumą didina asmenvardžių rodyklė ir dažniausiai vartojamų terminų žodynėlis, autorių parengti priedai ir pagal dalyko nuoseklaus išaiškinimo poreikį tinkamos iliustracijos. Vadovėlis pasitarnaus ne tik knygotyros dalykų kursų dėstytojams ir klausytojams, bet ir studijuojantiems iš dalies turiniu besikertančias kultūrologijos programas, menotyrininkams, knygų dizaineriams, žinių siekiantiems bibliofilams bei visiems, besidomintiems sudėtingu knygos reiškiniu.

ENTextbook compiled by the lecturers of the Faculty of Communication of Vilnius University “Book Science” is recognised a common textbook for the Lithuanian colleges and universities which educate specialists of publishing, printing and publishing, library science and book science, but it is also used in other study programmes related to media and their design. The concept chosen by the authors of the textbook is that a book is the synthesis of the intellectual and material product and the study programmes must look into it giving priority to the sciences of information, communication and cultural studies. The purpose of the publication is to provide theoretical basics of the subject, knowledge about the principal processes of the book science, help to realise the scientific and professional terminology, cultivate abilities to prepare and make use of information and communication measures. The textbook summarises the pedagogical experience of the authors, accumulated through delivering of different courses of the disciplines within the book science, standardisation of terminology and cooperation with the professional circle. Some of the courses related to design of publications and art, are delivered by the lecturers of the Art Academy. The advantage of the textbook lies in easiness and accessibility of delivery. Comprehension is facilitated and handiness is increased owing to the index of names and the vocabulary of the most common terms, annexes prepared by the authors and illustrations matching the need for coherent explanation on the subject matter.

ISBN:
998619928X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3995
Updated:
2013-04-28 15:59:53
Metrics:
Views: 99    Downloads: 4
Export: