Lietuvių terminografija: praeities bruožai, dabarties sunkumai ir uždaviniai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių terminografija: praeities bruožai, dabarties sunkumai ir uždaviniai
Alternative Title:
Lithuanian terminography: features of the past, difficulties of the present and tasks
In the Journal:
Terminologija. 2003, 10, p. 9-32
Keywords:
LT
Kalbos norminimas; Lietuvių kalba; Lietuvių terminografija; Terminografija; Terminografijos istorija; Terminografijos problemos; Terminologija; Terminologijos komisija; Terminų kūrimas; Terminų žodynai; Terminų žodynas.
EN
Creation of terms; History of lexicography; Language standard norms; Lexicographical problems; Lexicography; Lithuanian; Lithuanian terminography; Term dictionaries; Terminological Commision; Terminological dictionary; Terminology.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apžvelgiama lietuvių terminografijos raida ir dabartis. Lietuvių terminografijos pradžia – 1821 m. (J. Pabrėžos „Dictionarium Botanicum...“). Pirmasis spausdintas terminų žodynas – 1907 m. Beveik šimtą metų terminografijos darbą dirbo pavieniai šviesuoliai, daugiausia botanikai. Organizuotos terminografijos pradžia – 1919 m. Voroneže apie Joną Jablonskį susibūrusių specialistų terminų naujadarų svarstybos. Pirmojoje Terminologijos komisijoje (1921-1926 m.) net Jablonskio mokslas ir autoritetas nesulaikė neprofesionalaus ir nesaikingo purizmo, pasireiškusiu gausiais nemokšiškais naujadarais. Vėlesnė Lietuvių kalbos draugijos Terminologijos komisija įtvirtino Jablonskio pradėtą organizuoto terminų kūrimo, svarstymo ir aprobavimo tvarką, ją institucionalizavo. Nuo derlingųjų 1938 m. iki 1954 m. žioji didžiulė terminografijos spraga. Dabartinės lietuvių kalbos žodyno (1954 m.) rengimas subrandino ir terminografijos pjūties dešimtmetį. Tačiau beveik visi terminų žodynai – rusų-lietuvių kalbų, juose gausu rusiškų vertinių. 1971 m. gale įsteigta Terminologijos taryba, kuri paskatino reikšmingą naujovę – anglų kalbos vartojimą terminų žodynuose. Antrosios Lietuvos Respublikos metais prasideda tikras terminografijos proveržis – išėjo apie 200 žodynų. Didelė paskata – Valstybinės kalbos vartojimo ir ugdymo 1996-2005 m. programa. Priimti terminų žodynų rengimo ir aprobavimo dokumentai. Išleista kapitalinių daugiakalbių terminų žodynų. Šiandien terminografijos darbas vis dar nelaikomas moksliniu, jo planavimas, organizavimas ir koordinavimas nėra institucionalizuotas.

ENThe paper gives an overview of the development and the present of Lithuanian terminography. The beginning of Lithuanian terminography is 1821 (J. Pabrėža’s “Dictionarium Botanicum...”). The first printed dictionary of terms appeared in 1907. Individual enlightened persons, mainly botanists, did terminographical work for almost a hundred of years. The beginning of organised terminography is the discussion of newly coined terms by specialists led by Jonas Jablonskis in Voronezh in 1919. The first Commission on Terminology (1921–1926) could not escape non-professional and unreasonable purism which manifested in abundant ignorant neologisms, despite Jablonskis’ science and authority. The subsequent Commission on Terminology of the Lithuanian Language Society established the procedure of organised term creation, discussion and approval, and institutionalised it. There was a large gap in terminography from the productive 1938 until 1954. Compilation of the Dictionary of Modern Lithuanian (1954) matured the harvest decade of terminography. However, almost all term dictionaries were Russian-Lithuanian and contained many Russian loan-translations. At the end of 1971, a Terminology Council was established, and it introduced a significant novelty – the use of English in term dictionaries. The real breakthrough started during the period of the second Republic of Lithuania; around 200 dictionaries were published. The Programme of the Use and Teaching of State Language 1996–2005 was a considerable incentive. Documents of compilation and approval of term dictionaries were adopted. Capital multilingual term dictionaries were published. Today terminography work is not yet considered scientific, and its planning, organisation and coordination have not been institutionalised.

ISSN:
1392-267X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/36768
Updated:
2018-12-17 11:15:11
Metrics:
Views: 5
Export: