Statistical analysis of structural types of terms of construction

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Statistical analysis of structural types of terms of construction
Alternative Title:
Statybos terminų struktūrinių tipų statistinė analizė
In the Journal:
Keywords:
LT
Anglų kalba / English language; Terminija / Terminology.
Summary / Abstract:

LTGlobalizacijos plėtra ir kaita turi ypač didelę įtaką kalbai ir įvairių sričių terminų kūrimui. Dėl šių pokyčių terminologai ir vertėjai nespėja sukurti terminų naujoms sąvokoms įvardinti, jų išversti ir pritaikyti naujai terminologijos sistemai. Termino kūrimas, jo išraiška, supratimas, ir suvienodinimas tapo itin svarbiais iššūkiais įvairių sričių specialistams. Terminų vertimas ir tiksliausių atitikmenų pritaikymas anglų ir lietuvių kalbose yra vienos iš aktualiausių temų, kurias tiria ir analizuoja lingvistai bei vertėjai. Šio straipsnio tikslas yra išanalizuoti ir palyginti lietuviškus sudėtinius statybos terminus ir jų atitikmenis anglų kalboje, jų skirtybes ir bendrybes, atsižvelgiant į terminų darybos ir struktūros aspektus. Tyriamoji medžiaga rinkta iš ,,Statybos terminų žodyno”, moksl. redaktorius akad. A. Kudzys. Tyrimo rezultatai parodė, kad trižodžiai lietuvių kalbos terminai dažniausiai verčiami į anglų kalbą trižodžiais ir dvižodžiais terminais. Tyrime buvo nustatyta, kad vyraujantys anglų kalbos dvižodžių terminų struktūriniai tipai yra daiktavardis + daiktavardis, trižodžių terminų - būdvardis + daiktavardis + daiktavardis, o daugiažodžių terminų - būdvardis + daiktavardis + daiktavardis ir daugiažodis terminas su prielinksniais. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Darybos modeliai; Kompoziciniai modeliai; Struktūriniai tipai; Sudurtiniai terminai; Sudėtiniai terminai; Termino sudėtis; Terminų daryba; Composition models; Composition models, structural types; Compound terms; Structural types; Term composition.

ENA growth and change of globalised world have had an immense impact on the language and term coinage of various fields. Due to these changes, terminologists and translators have little time to match a term with the concept, translate it and fit it into a new terminological system. Term coinage has become a very important issue for specialists of various fields. Term translation and the most appropriate equivalents in English and Lithuanian languages are the most relevant topics that linguists and translators are involved in. The aim of this article is to analyse and compare Lithuanian compound terms of construction and their English equivalents, their differences and similarities with regard to the aspect of term formation and their structure. The research material is taken from ‘The Dictionary of Construction‘, scientific editor Acad. A. Kudzys. [From the publication]

ISSN:
2029-9303
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/86631
Updated:
2020-10-20 23:11:05
Metrics:
Views: 19    Downloads: 2
Export: