Słownik etymologiczny języka litewskiego

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Słownik etymologiczny języka litewskiego
Alternative Title:
Lietuvių kalbos etimologinis žodynas
Publication Data:
Wilno : Vilniaus universiteto leidykla, 2007.
Pages:
XXVII, 797 p + rodyklė: "Indeks wyrazow litewskich, 308 p."
Notes:
Bibliografija.
Keywords:
LT
Baltų kalbos / Baltic languages; Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word; Žodžių kilmė. Etimologija / Word origin. Etymology.
Reviews:
Recenzija leidinyje Вопросы языкознания. 2009, t. 4, p. 152-156
Summary / Abstract:

LTProfesoriaus W. Smoczyńskio sudarytas žodynas itin svarbus indoeuropeistikos ir baltistikos studijoms. Žodyne gausu naujų paaiškinimų ir įžvalgų, sukaupta daug tyrimų medžiagos. Įvertinus šio akademinio leidinio solidumą, galima daryti prielaidą, kad jis turės nemažos įtakos plėtojant lietuvių kalbos tyrimus Lenkijoje, Lietuvoje ir kitose šalyse Prof. W. Smoczyńskio parengtą „Lietuvių kalbos etimologinį žodyną“ sudaro daugiau nei 800 puslapių. Jame pateikiama virš 10 tūkst. lietuviškų žodžių (leksemų) kartu su jų vediniais. Kartu išleista 300 puslapių „Lietuviškų žodžių rodyklė“. „Lietuvių kalbos etimologinis žodynas“ remiasi laringaliniu indoeuropiečių prokalbės rekonstrukcijos modeliu. Nors jau keletą dešimtmečių šis modelis plačiai pripažįstamas bei dėstomas pagrindiniuose Vakarų universitetuose, Rytų Europoje jis vis dar menkai žinomas, jau nekalbant apie jo taikymą atliekant baltų kalbotyros tyrimus. Tikimasi, kad tokie darbai kaip prof. W. Smoczyńskio sudarytas žodynas paskatins baltų istorinės kalbotyros pokyčius ir šiame regione.Reikšminiai žodžiai: Etimologija; žodynas; Rekonstrukcija; Vedinys; Pirminis žodis; žodžio forma; Etymology; Dictionary; Reconstruction; Derivative; Primary word; Form of a word.

ENThe dictionary collected by professor W. Smoczyński is extremely important for Indo-European and Baltic studies. The dictionary includes a lot of new explanations, insights, and research material. Taking into account the seriousness of this publication, we can assume that it will be important for the research of Lithuanian language in Poland, Lithuania, and other countries. Etymological Lithuanian Dictionary prepared by W. Smoczyński consists of 800 pages. It includes more that 10 thousand Lithuanian words (lexems) and their derivatives. It addition, the author published a Lithuanian Words Index, 300 pages in total. Etymological Lithuanian Dictionary is based on laryngeal Indo-European parent language reconstruction model. Even though this model has been widely known and used in the main universities of Western countries for several decades, it is poorly known in Eastern Europe not to mention using it for the research of the Baltic languages. Hopefully, such works as dictionary of W. Smoczyński will inspire changes in this area in this region too.

ISBN:
9789955331520
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13489
Updated:
2020-02-28 13:30:00
Metrics:
Views: 131
Export: