[Altlitauisches etymologisches Wörterbuch] : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
[Altlitauisches etymologisches Wörterbuch]: recenzija
In the Journal:
Archivum Lithuanicum. 2016, t. 18, p. 375-384
Summary / Abstract:

LTBirutės Kabašinskaitės recenzijoje aptariamas lietuvių kalbos etimologijos žodynas „Altlitauisches etymologisches Wörterbuch“ (Hamburgas, 2015). Lietuvių kalbotyros istorija susiklostė taip, kad pirmojo lietuvių kalbos etimologijos žodyno parengimo garbė atiteko Vokietijos kalbininkams. Kadangi recenzuojamo veikalo objektas yra senoji, t. y. 16–17 amžiaus, lietuviškų tekstų leksika, jis ypač įdomus senosios raštijos tyrėjams. Kaip matyti iš šaltinių aprašo trečiajame, pagalbiniame, tome, buvo atliktas didelis parengiamasis bibliografinis darbas – suregistruoti visi žinomi 16–17 amžiaus tekstai. Be plačiai aprašytų, mūsų bibliografijos veikaluose užregistruotų tekstų, siekta įtraukti ir naujausius šių dienų radinius – dažniausiai nedidelės apimties tekstelius, skelbtus mokslinėje literatūroje. Recenzijoje pateikiama ir keletą pastabų. Žodžių etimologijos – visada hipotezės, todėl bent jau patys objektai, tiriami žodžiai, jų pavidalas ir reikšmė turėtų nekelti kokių nors abejonių. Dėl to žodyno rengėjams nevertėjo naudotis pusiau lietuviškais, iškraipyta kalba užrašytais tekstais. Kritikuotinos ir žodyno rengėjų sudarytos šaltinių santrumpos. Visgi pakritikavimai susiję tik su formaliąja žodyno puse. Gilinantis į žodyną matyti, kad per palyginti trumpą laiką sugebėta parengti modernų, tolesnius leksikos tyrimus inspiruojantį etimologijos veikalą. žodynas „Altlitauisches etymologisches Wörterbuch“ pateikia naujų žodžių etimologijų ir interpretacijų. Jos, žinoma, dar laukia mokslinės diskusijos. Naujas etimologijos žodynas – ženklus kiekvienos kalbos istorinių leksikos tyrimų postūmis.Reikšminiai žodžiai: Etimologija; Etimologinis žodynas; Leksika; Lema; Lietuvių kalbos leksika; Semantika; Senoji lietuvių kalba; Skoliniai; Skolinys; Žodis; Žodžio reikšmė; Etymological dictionary; Etymology; Lemma; Lexis; Lithuanian lexicon; Loanword; Loanwords; Old Lithuanian; Semantics; Word; Word meaning.

ISSN:
1392-737X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/62616
Updated:
2018-12-17 14:07:53
Metrics:
Views: 24    Downloads: 6
Export: