Prijungiamieji laiko sakiniai su ribos reikšmės jungiamaisiais žodžiais 16-17 a. lietuviškuose raštuose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Prijungiamieji laiko sakiniai su ribos reikšmės jungiamaisiais žodžiais 16-17 a. lietuviškuose raštuose
Alternative Title:
Subordinate clauses of time boundary in old Lithuanian writings
In the Journal:
Baltistica. 2011, t. 46, Nr. 2, p. 233-270
Keywords:
LT
Žodžių jungimas. Sakiniai. Sakinio dalys / Word phrases. Sentences. Sentence parts.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aprašomi 1591 m. Jono Bretkūno „Postilėje“ (BP), 1599 m. Mikalojaus Daukšos „Postilėje“ (DP) ir Konstantino Sirvydo „Punktuose sakymų“ (I – 1629, II – 1644) (SP) vartojami sudėtiniai prijungiamieji laiko sakiniai su ribos reikšmės jungiamaisiais žodžiais. Medžiagos lyginamoji analizė rodo, kad jungiamojo žodžio „net“ reikšmė semantiškai dera su vienu iš kitų laiko ribą žyminčių jungiamųjų žodžių („iki“, „kol“, „neg“). Jungiamųjų žodžių „net“ ir „iki“, „net“ ir „kol“, „net“ ir „negu“ reikšmės artimumas priklauso nuo sudėtinių sakinių gramatinės struktūros. Prijungiamiesiems laiko sakiniams su „iki“, kaip ir sakiniams su jungiamuoju žodžiu „net“, būdinga šalutinio dėmens postpozicija. Laiko sakinių su jungiamaisiais žodžiais „iki“ ir „net“ šalutinio dėmens tariniais eina ir asmenuojamosios, ir neasmenuojamosios veiksmažodžių formos. Sakiniai su „net“ ir trukmę žyminčiu atliepiamuoju žodžiu „taip ilgai“ rodo reikšmės artimumą tarp jungiamųjų žodžių „net“ ir „kol“. Tendencijos pakeisti jungiamąjį žodį „net“ jungiamuoju žodžiu „kol“ matomos laiko sakiniuose su tariamąja nuosaka. Taip pat pastebimi laiko sakinių su „net“ (drauge su „pirm“) ir sakinių su „neg“ semantiniai panašumai . Pozicijos ir skyrybos požiūriu įvairuojantys jungiamojo žodžio „pirm (...) neg“ užrašymai M. Daukšos ir K. Sirvydo raštuose rodo jungiamojo žodžio neg jungimąsi su prieveiksmiu „pirm“ į vieną sudėtinį jungiamąjį žodį. Sakinių su jungiamuoju žodžiu „(pirm) neg“ dažną vartoseną BP, DP ir SP skatino siekis kuo tiksliau perteikti pirminių šaltinių sakinio modelį ir pamokslo žanras, reikalaujantis ir interpretuojant remtis pirminiais šaltiniais. [parengta pagal anglišką santrauką]Reikšminiai žodžiai: Senieji raštai; Prijungiamieji laiko sakiniai; Jungiamieji žodžiai; Old writings; Subordinate clauses of time; Conjunctions.

ENThe article gives an overview of the structure and semantics of subordinate clauses of time boundary with conjunctions "net, neg, kol, iki" in Old Lithuanian writings (in texts of J. Bretkūnas’ Postilla (1591), M. Daukša’s Postilla (1599) and K. Sirvydas’ Punktai sakymų (I – 1629, II – 1644). The comparative analysis of the material shows that the temporal conjunction net has a peculiarity to fit semantically with one of the other conjunctions of time limit or boundary (iki, kol, neg). The closeness of meaning between the conjunctions "net" and "iki", "net" and "kol", "net" and "negu" depends on the grammatical structure of the complex sentence. Temporal clauses with conjunctions "net" have a fixed final clause order, clauses with "iki" are also often (~88%) used in the final position. The temporal clauses introduced by conjunctions "net, iki" can include finite and/or non-finite verb forms. Temporal clauses with "net" and correlative word of duration "taip ilgai" show the closeness of meaning between the conjunctions "net" and "kol". The tendency to change conjunction "net" to conjunction "kol" is seen in temporal clauses with the subjunctive. There is also a semantic similarity between temporal clauses with "net" (together with correlative word "pirm") and temporal clauses with "neg". Temporal clauses with compound conjunction "pirm neg" are most frequent in all these texts, temporal clauses introduced by single conjunction "neg" are identified in Daukša and Sirvydas. In most cases a correlation between clause order and iconicity is seen: ~72% of grand total of subordinate clauses of time boundary used in Bretkūnas’, Daukša’s and Sirvydas’ writings are the posterior temporal clauses. [From the publication]

ISSN:
0132-6503; 2345-0045
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/43130
Updated:
2018-12-17 13:13:21
Metrics:
Views: 39    Downloads: 9
Export: