Kunigo Juozo Laukaičio pastabos dėl nelietuviškų religijos terminų

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kunigo Juozo Laukaičio pastabos dėl nelietuviškų religijos terminų
Alternative Title:
Notes of pastor Juozas Laukaitis concerning non-lithuanian terms of religion
In the Book:
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Bažnyčios kalba; Juozas Laukaitis; Juozas Laukaitis, Poterių komisija; Religijos terminija; Svetimybė; Terminas; Barbarism; Commission of Prayers; Juozas; Juozas Laukaitis; Language of Church; Laukaitis; Loanword; Religious terminology; Term.
Keywords:
LT
Bažnyčia / Churche; Juozas Laukaitis; Juozas Laukaitis, Poterių komisija; Religija / Religion; Svetimybė; Terminas.
EN
Barbarism; Commission of Prayers; Juozas; Language of Church; Laukaitis; Loanword; Religious terminology; Term.
Summary / Abstract:

LTKunigas Juozas Laukaitis (1873-1952) – vienas iš svarbiausių XX a. pradžios bažnytinės lietuvių kalbos gaivintojų, bendrinės lietuvių kalbos, religijos terminijos kūrėjų ir normintųjų. Poterių komisijos pirmininkas, rūpinęsis ne tik poterių reforma, bet ir jų lietuvinimu. Nors J. Laukaitis nebuvo kalbininkas specialistas, žurnalo „Vadovas“ skyriuje „Kalbos dalykai“, remdamasis gyvosios kalbos pavyzdžiais, savais samprotavimais, kalbininkų K. Būgos, J. Jablonskio ir kt. nuomone, teikė pastabų dėl religijos terminų (aniolas ir angelas, čysčius ir skaistykla, dūšia ir siela, svietas ir pasaulis, pekla ir pragaras, žyvatas ir įsčios ir pan.) vartojimo. J. Laukaičio praktiniai darbai: religijos terminų kūrimas, sąvokai tinkamiausio žodžio paieška. Tai ne tik religijos terminijos, bet ir besiformuojančios bendrinės lietuvių kalbos norminimas. [versta iš angliškos santraukos]

ENAt the beginning of the 20th century Juozas Laukaitis (1873-1952) was among those outstanding figures who cherished the Lithuanian church language and who was very much concerned about standardizing Lithuanian religious terms. He was chair of the so-called Prayer Commission and one of the first to take care of the language of prayers and to promote their Lithuanian version. Even though Laukaitis was not a linguist specialist, he afforded various remarks to the magazine for priests Vadovas in chapter Kalbos Dalykai. According to the examples of spoken language, his own reasonings, the thinkings of philologists Kazimieras Būga, Jonas Jablonskis etc. Laukaitis described barbarisms, frequent at that time religious language, such as aniolas ('angel', Pol. anioł), čysčius ('purgatory', Pol. czyściec), dūšia ('spirit', Pol. dusza), svietas ('world', blruss. свет, Pol. świat), dirmavonės, birmavonė ('confirmation', Pol. bierzmowanie), pekla ('hell', Pol. piekło), žyvatas ('womb', to compare Pol. żywot) etc. The practical work of Laukaitis: the improvement of the religious terms, the search of suitable word for a concept. It is not only the normalization of the religious terminology, but also the normalization in the making literary Lithuanian language. [From the publication]

ISBN:
9786094111587
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/55952
Updated:
2019-01-29 18:44:33
Metrics:
Views: 17
Export: