Rytų baltų fitonimo "avietė" (Rubus) morfologinė raida ir etimologinių sąsajų problematika

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Rytų baltų fitonimo "avietė" (Rubus) morfologinė raida ir etimologinių sąsajų problematika
Alternative Title:
East Baltic names of "the raspberry" (Rubus): morphological analysis, retrieval of the etymological links of the phytonym
In the Journal:
Acta linguistica Lithuanica. 2013, t. 69, p. 63-80
Keywords:
LT
Baltų kalbos / Baltic languages; Latvių kalba / Latvian language; Terminija / Terminology; Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama rytų baltų kalbų fitonimo „avietė“ (Rubus) daryba. Kritiškai vertinama ligšiolinė lie. „aviẽtė 2“, dial. „avietễ 3ᵇ“, „avểtė 1“, „avễtė 2“, „avėtễ 3“, la. „avene“ etimologija, grįsta zooniminės konotacijos leksemų sąsaja. Be detalizuotos latvių kalbos avietės pavadinimų morfologinių variantų struktūrinės sklaidos, pateikiami lie. dial. „aš(v)óklė“, „ašóklis“, „ašóklė“, „vašóklis“, „vaišóklis“, „vaišókšlis“, „vaišvóklis“; lie. (dial.) „vaivóras“, dial. „vąvóras“, „vavóras, la. (dial.) „vàivari²“, „vaîvari²“ , „vaĩvariņi“, „vaivoriņi“, „vaivarinas“, sintagmos la. dial. „àitu – uôgas“ kilmės aprašai. [autoriaus santrauka]Reikšminiai žodžiai: Fitonimai; Rubus; Ribes rubrum; Vaccinium uliginasum; Myrtillus; Phytonym; Rubus; Ribes rubrum; Vaccinium uliginasum; Myrtillus.

ENArticle deals with derivation and development peculiarities of the East Baltic names of the phytonym "Rubus". Due to the present zoonymic argumentation of origin of the phytonym, latter-day etymological evaluation of the Lith. avietė 2, dial, avietė 3b, avelė 1, avetė 2, avėtė 3a , Latv. avene is criticized. Besides the derivational analysis of lexemes of the multiform Latvian phytonym Rubus, etymological research of the apparent morphological or semantic equivalents of Lith. dial. aš{v)oklė, ašoklis, ašoklė, vašoklis, vaišoklis, vaišokšlis, vaišvoklis, Latv. dial, aitu uogas is also presented. [From the publication]

ISSN:
1648-4444
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/52296
Updated:
2018-12-17 13:40:05
Metrics:
Views: 47    Downloads: 4
Export: