Lithuanian bužỹs 'insect, cockchafer, beetle, louse' and related problems

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Lithuanian bužỹs 'insect, cockchafer, beetle, louse' and related problems
Alternative Title:
Lietuvių bužỹs 'vabzdys, vabalas' ir susijusios problemos
In the Journal:
Baltistica. 2011, t. 46, Nr. 1, p. 79-85
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Lietuvių kalba; Semantinė raida; Bužys; Ožka; Semantic development; Insect; Goat.
Keywords:
LT
Bužys; Lietuvių kalba / Lithuanian language; Ožka; Semantinė raida.
EN
Goat; Insect; Semantic development.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje keliama mintis, kad lie. bužỹs ‘vabzdys, vabalas, utėlė’ ir la. buzis ‘utėlė’ (abu iš rytų bl. *bužias m.), taip pat la. būza ‘utėlė’, yra buvę vediniai iš ide. žodžio, reiškusio ‘ožka’ (ide. *bhugos m. ‘ožys’, *bhugā f. ‘ožka’), plg. arm. buc ‘ėriukas; ožiukas’, Av. būza- m. ‘ožys’, n. persų buz ‘ožys, ožka’ ir t. t. Tokia pati semantinė raida paliudyta ir kitose ide. kalbose, plg. arm. bcic ‘utėlė’ : buc ‘ėriukas; ožiukas’; jazgulamų vazák ‘smulkus juodas šokinėjantis vabzdys’ : vaz f. ‘ožys, ožka’; šugnų vazič f. ‘žiogas’ : vaz m. ‘ožys’, vāz f. ‘ožka’. Suponuojami pakitimai gali būti rekonstruojami taip: ‘ožys, ožka’ (ankst. ide.) >‘šokinėjantis ožiukas’ (ide.) >‘šokinėjantis vabzdys’ (vėlyvas ide. ar poide. procesas, paliudytas iranėnų, armėnų, rytų baltų kalbose) >‘utėlė’ (arm., rytų bl.) >‘bet koks vabzdys’ (tik lie.). [Iš leidinio]

ENIn his paper the author suggests that Lith. bužỹs ‘insect, cockchafer, beetle, louse’ and Latvian buzis ‘louse’ (both from East Baltic *bužias m.), as well as Latv. būza ‘louse’, were originally derivatives from the Indo-European word for ‘she-goat’ (IE. *bhugos m. ‘buck, he-goat’, *bhugā f. ‘she-goat’), cf. Armenian buc ‘lamb; young goat, kid’, Avestan būza- m. ‘he-goat’, New Persian buz ‘goat’ and so on. The same semantic development is also attested in other Indo-European languages, cf. Arm. bcic ‘louse’ : Arm. buc ‘lamb; young goat, kid’; Yazghulami vazák ‘a tiny black insect, which moves about by jumping’ : Yazgh. vaz f. ‘goat’; Shughni vazič f. ‘grasshopper’ : Sh. vaz m. ‘he-goat’, vāz f. ‘she-goat’. The suggested transformations may be reconstructed in the following way: ‘goat’ (early IE) >‘jumping kid’ (IE) >‘jumping insect’ (a late Indo-European or post-Indo-European process, attested in Iranian, Armenian, East Baltic) >‘louse’ (Armenian, East Baltic) >‘any insect’ (only in Lithuanian). [From the publication]

ISSN:
0132-6503; 2345-0045
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/31008
Updated:
2018-12-17 13:01:54
Metrics:
Views: 12    Downloads: 1
Export: